mgr Ewa Podemska

Ewa Podemska jest pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, doradcą zawodowym. Jest absolwentką pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Śląskiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki WOM w Katowicach, podyplomowe...