mgr Mirosława Latko

mgr Mirosława Latko

Mirosława Latko jest psychoterapeutką po ukończonym całościowym szkoleniu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych, a ponadto...