dr Ida Szwed

dr Ida Szwed jest doktorem psychologii, psychoterapeutą. Prowadzi diagnozę rozwojową małych dzieci do 7 r.ż., także terapia dzieci mutystycznych, jąkających się.
mgr Anna Góralczyk-Haczek

mgr Anna Góralczyk-Haczek

Anna Góralczyk-Haczek jest magistrem psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje głównie wsparcie dla dzieci. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi w warunkach domowych, z uczniami ze specjalnymi potrzebami w szkole, prowadziła...
mgr Agnieszka Wosz

mgr Agnieszka Wosz

Agnieszka Wosz jest psychologiem dziecięcym, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest certyfikowanym...
mgr Alicja Byszewska

mgr Alicja Byszewska

Alicja Byszewska jest psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt. Studia na kierunku Psychologia ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizując ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej człowieka dorosłego...
Michalina Huras-Łuczyńska

Michalina Huras-Łuczyńska

Michalina Huras-Łuczyńska jest psychologiem, psychotraumatologiem, ukończyła psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe o kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Jest...