mgr Aleksandra Paruzel-Czech

mgr Aleksandra Paruzel-Czech

Aleksandra Paruzel-Czech jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr...
dr Jagoda Sikora

dr Jagoda Sikora

dr Jagoda Sikora jest psychologiem dziecięcym w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne (pozwalające na pracę w przedszkolu lub szkole)....

dr Ida Szwed

dr Ida Szwed jest doktorem psychologii, psychoterapeutą. Prowadzi diagnozę rozwojową małych dzieci do 7 r.ż., także terapia dzieci mutystycznych, jąkających się.

mgr Zofia Proczka-Śnieżek

Zofia Proczka-Śnieżek jest psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem. Jest absolwentką Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nauk o Rodzinie o specjalności poradnictwo i mediacje Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego im....
mgr Alicja Michalik

mgr Alicja Michalik

Alicja Michalik jest arteterapeutką oraz terapeutką ręki. Pracuje z dziećmi, z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi. Obszary jej pracy to: terapia ręki, grupa dla dzieci z mutyzmem, redukcja napięcia, redukcja lęków,  mindfulness, budowanie świadomości emocjonalnej,...