Psychoterapia grupowa

Diagnoza rozwojowa dorosłych katowice

Dlaczego psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa jest formą terapii cenioną z uwagi na wysoką skuteczność. Ponadto w porównaniu z psychoterapią indywidualną jest bardziej ekonomiczna.

Celem terapii grupowej jest zidentyfikowanie istotnych problemów uczestnika, określenie ich patomechanizmów oraz dokonywanie w procesie terapeutycznym korekty zaburzonych wzorców przeżywania i emocjonalnego reagowania, czyli redukcja bądź wyeliminowanie dokuczliwych objawów. 

Praca zespołu leczącego (diagnosta, terapeuta i koterapeuta, obserwator grupy oraz superwizor) dostarcza w pełni profesjonalnej pomocy na każdym etapie leczenia, od precyzyjnej diagnozy przez efektywną terapię aż po wsparcie w dalszym rozwoju, np. w formie psychoterapii indywidualnej.

Zaangażowanie grupy pozwala spoglądać na swoje problemy z dystansu, a swobodne interakcje między uczestnikami umożliwiają wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia na znacznie większą skalę, niż jest to możliwe w pracy indywidualnej.

Psychoterapia grupowa może również stanowić znakomite uzupełnienie innych oddziaływań rozwojowych, terapeutycznych i leczniczych.

Metoda

Pracujemy w oparciu o metodę integracyjną, łączącą podejście wglądowe (psychodynamiczne), i interpersonalne (humanistyczne). Istotne jest dla nas osadzone klinicznie podejście, standardy etyczne, oraz praca zespołowa. 

Dla kogo?

Psychoterapia grupowa prowadzona ambulatoryjnie zalecana jest szczególnie dla osób cierpiących z powodu zaburzeń adaptacyjnych, nerwicowych i depresyjnych.

Proponujemy psychoterapię grupową w wypadku występowania między innymi następujących problemów:

  1. Fobie i lęki (w tym fobia społeczna)
  2. Zaburzenia nastroju i napędu (depresja, dystymia, chwiejność nastroju, zespół amotywacyjny, zniechęcenie, poczucie bezsensu, brak motywacji do działania)
  3. Nerwica (zaburzenie lękowe), w tym nerwice wegetatywne, np. zaburzenia gastryczne, somatyzacje – np. liczne lub nieokreślone dolegliwości bólowe, zaburzenia snu.
  4. Trudności w relacjach interpersonalnych (np. nieśmiałość, uległość, wstyd, zahamowanie).
  5. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i zaburzenia nawyków (nerwica natręctw, perfekcjonizm, prokrastynacja, a także uzależnienie od Internetu, gier, telefonu, pracy, sportu itp.

Psychoterapia grupowa zawiera umożliwia także poznawanie siebie i konstruktywne opracowywanie podstawowych wywzwań egzystencjalnych, takich jak separacje, utraty, kryzysy rozwojowe czy podejmowanie nowych ról życiowych.

Forma terapii

Terapia grupowa prowadzona jest przez zespół terapeutyczny. Odbywająca się w formie cotygodniowych spotkań, każde spotkanie obejmuje 2 75-minutowe sesje terapeutyczne, spotkania odbywają się w stałym terminie. 

Grupa liczy 6 do 12 osób.

Minimalny czas udziału w grupie to 12 kolejnych tygodni. Kiedy zwalnia się miejsce w grupie, mogą do niej dołączać kolejne osoby.

Udział w grupie poprzedzają kwalifikacje obejmujące konsultację indywidualną, oraz wykonanie psychologicznych testów diagnostycznych.

Po zakończeniu terapii grupowej każdemu z uczestników oferujemy konsultację indywidualną, podsumowującą efekty leczenia i wspierającą w dalszych planach rozwojowych.

Spotkania grupowe odbywają się w poniedziałki, w godzinach: 17.00-19.45, w siedzibie Centrum Terapii Kontinuum, ul. 3 Maja 13/6, III piętro.

Opłaty

Psychoterapia grupowa kosztuje 700 zł miesięcznie. Konsultacje wstępne i końcowe są dodatkowo płatne według cennika konsultacji psychoterapeutycznych.

 

Kwalifikacja do grupy

  1. Konsultacja diagnostyczna z psychoterapeutą (psychiatrą lub psychologiem klinicznym) – wstępna diagnoza psychoterapeutyczna i ocena wskazań do zastosowania psychoterapii grupowej. Czas trwania 50 minut, koszt – 200 zł. Ilość konsultacji jest ustalana indywidualnie podczas spotkania ze specjalistą, średnio 1-3 spotkań.
  2. Testy psychologiczne – bezpłatne dla osób zakwalifikowanych do terapii grupowej.

 

Zespół terapeutyczny

  1. Psychoterapeci grupowi – Zofia Proczka Śnieżek
  2. Obserwator grupy (psychoterapeuta w trakcie szkolenia) – Mikołaj Dubiel
  3. Superwizor – Michał Trojnar

Sesje terapeutyczne prowadzone są na ogół przez dwójkę terapeutów i obserwowane przez obserwatora, a niekiedy także superwizora. Rolą obserwatora jest wspomaganie terapeutów w refleksji nad pracą grupy. Zaś rolą superwizora monitorowanie pracy całego zespołu i wspierania jego skutecznego działania. Dzięki współpracy całego zespołu diagnoza problemów uczestników oraz interwencje terapeutyczne mogą zostać bardzo precyzyjnie opracowane.

e-mail: rejestracja@kontinuum.pl