Edyta Ćmiel

Edyta Ćmiel

Edyta Ćmiel jest pedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w Ośrodku Szkoleń Systemowych
w Krakowie. Ukończyła Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, kurs Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Jest certyfikowanym trenerem Treningu Umiejętności Społecznych oraz ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki . Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe nieustannie pracując w obszarach pomocowych, terapeutycznych, socjotrapeutycznych, którymi objęte są dzieci, młodzież i rodziny. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, instytucjach opieki społecznej i sądowej. Pracując w placówkach oświatowych w charakterze pedagoga szkolnego, terapeuty, oligofrenopedagoga udzielała pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wsparcia psychoedukacyjnego ich rodzicom. W ośrodku medyczno – terapeutycznym prowadziła terapię indywidualną i grupową dzieci
i młodzieży. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu grup terapeutycznych TUS oraz grup wsparcia dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • pedagog, psychoterapeuta