mgr Alicja Byszewska

mgr Alicja Byszewska

Alicja Byszewska jest psychologiem i psychoterapeutką w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt.

Studia na kierunku Psychologia ukończyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizując ścieżkę specjalizacyjną z psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii sądowej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Odbywała staże zawodowe w Centrum Psychiatrii im. dr. K. Czumy w Katowicach, Opiniodawczym Zespole Specjalistów Sądowych w Katowicach. Współpracowała ze świetlicami środowiskowymi i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, jak i również z Fundacją FAStryga i Centrum Ventura w Chorzowie podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i ich rodzin adopcyjnych. Przez kilka lat pracowała również jako psycholog szkolny.

Ukończyła wiele szkoleń, w tym szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania I Stopnia oraz posiada uprawnienia do Stosowania 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FAS/FASD (stosowany do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD)).

W swojej pracy terapeutycznej szczególnie ważne jest dla niej budowanie autentycznej relacji terapeutycznej z drugim człowiekiem - relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu, która pomaga w procesie uświadamiania swoich potrzeb, pokonywania trudności i dyskomfortu - drogi do siebie.

Stale doskonali swoje kompetencje zawodowe podczas szkoleń i warsztatów. Przestrzega zasad Kodeksu Etyki Zawodowej oraz regularnie superwizuje swoją pracę u akredytowanego superwizora. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • Psycholog, psychoterapeuta