mgr Kamil Wróbel

mgr Kamil Wróbel

mgr Kamil Wróbel jest absolwentem psychologii. Ukończył z wyróżnieniem psychologię o specjalności psychologia kliniczna i osobowości człowieka dorosłego w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Obecnie podnosi swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w 4-letnim kursie psychoterapii psychodynamicznej organizowanym przez Poradnię Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania Kliniki Psychiatrii
Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jest członkiem. Zajmuje się szeroko rozumianym poradnictwem psychologicznym, diagnostyką i terapią indywidualną. W diagnostyce stosuje testy psychometryczne służące do badania: osobowości, zaburzeń afektywnych, procesów poznawczych, inteligencji itp. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży od 14 roku życia. Zajmuje się terapią:
- różnego rodzaju kryzysów,
- stanów depresyjnych,
- zaburzeń lękowych,
- dolegliwości somatycznych wynikających ze stanu psychicznego,
- problemów w relacjach,
- problemów emocjonalnych i osobowościowych.

W kontakcie z pacjentem mgr Kamil Wróbel zwraca szczególną uwagę na poczucie zrozumienia, akceptację, aktywne słuchanie i klarowną komunikację.

Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywał zarówno w sektorze państwowym jak i prywatnym:
- Poradnia Zdrowia Psychicznego Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy
- PUDEO Centrum Psychoterapii w Sosnowcu
- Instytut Terapii w Katowicach
- Strefa Rozwoju w Katowicach.

Kamil Wróbel pracuje w oparciu o modalność psychodynamiczną oraz łączy inne przodujące nurty, aby dostosować narzędzia do potrzeb i możliwości pacjentów. - zwłaszcza tych młodszych. Regularnie uczestniczy w superwizji u certyfikowanych superwizorów PTP.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • Psycholog, Psychoterapeuta