Wielodyscyplinarne centrum medyczne i terapeutyczne

PSYCHOTERAPIA    PSYCHIATRIA    NEUROLOGIA    FIZJOTERAPIA    TERAPIA PAR    SEKSUOLOGIA

Konsultacje dzieci i młodzieży

Arteterapia

Arteterapia z elementami kreatywnej plastyki

Trwają zapisy do grupy
Zobacz →
Arteterapia

Diagnoza pedagogiczna

Arteterapia

Diagnoza zaburzeń psychosomatycznych

Psychiatra dziecięcy

Specjalista: dr Joanna Tęcza

Konsultacja psychiatryczna (pierwsza) 60 minut 400 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna) 30 minut 280 zł

 

 

Neurolog dziecięcy

Specjaliści: dr Anna Kostorz, dr Małgorzata Sadowska

Konsultacja lekarska 30 minut 300 zł

 

 

Fizjoterapia dzieci i niemowląt

Specjaliści: mgr Agata Skirzyńska, mgr Michał Matuszak, mgr Daniel Maliniecki, mgr Małgorzata Szywała

Konsultacja fizjoterapeutyczna 45-50 minut 180 zł

 

 

Psychoterapia indywidualna dzieci

Specjaliści: dr Jagoda Sikora, mgr Ida Szwed

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 200 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 50 minut 180 zł

 

 

 

Specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 200 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 45 minut 180 zł

 

 

 

Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna (IQ, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dyspraksja, zaburzenia mowy i języka, ADD, ADHD, ASD)

Specjaliści: mgr Anna Góralczyk-Haczek, mgr Joanna Kardasińska

Spotkanie konsultacyjne z rodzicami 90 minut 270 zł

 

Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 90 minut 260 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 60 minut 220 zł
Spotkanie podsumowujące z rodzicami 60 minut 220 zł
Wydanie opinii 270 zł

 

 

Terapia niemowląt (zaburzenia neurorozwojowe, problemy z karmieniem, snem, masturbacja dziecięca)

Specjaliści: mgr Agnieszka Wosz

Konsultacja psychologiczna z dzieckiem 50 minut 220 zł

 

Konsultacja diagnostyczna z rodzicami 50 minut 220 zł

 

Wydanie opinii 270 zł
Psychoterapia indywidualna młodzieży

Specjaliści: mgr Aneta Neffe, mgr Mikołaj Dubiel, mgr Zofia Proczka-Śnieżek, dr Ida Szwed, mgr Alicja Byszewska

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 200 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 50 minut 150-200 zł

 

 

 

Specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 200 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 45 minut 180 zł

 

 

 

 

Diagnostyka niezgodności i dysforii płciowej u osób niepełnoletnich

Specjaliści: mgr Tomasz Jakubowski

Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem (pierwsza) 60 minut 240 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 50 minut 240 zł
Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem (pierwsza) w języku angielskim 60 minut 290 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem w języku angielskim 50 minut 290 zł

 

 

Psychoterapia indywidualna - nastoletnie osoby transpłciowe, niebinarne i nieheteroseksualne

Specjaliści: mgr Tomasz Jakubowski

Konsultacja psychoterapeutyczna z dzieckiem (pierwsza i druga) 60 minut 220 zł
Kolejna konsultacja psychoterapeutyczna z dzieckiem 50 minut 220 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna z dzieckiem (pierwsza i druga) w języku angielskim 60 minut 270 zł
Kolejna konsultacja psychoterapeutyczna z dzieckiem w języku angielskim 50 minut 270 zł

 

 

Arteterapia z elementami kreatywnej plastyki, terapia ręki

Specjaliści: mgr Alicja Michalik

Konsultacja z rodzicami przed rozpoczęciem zajęć
40-50 minut 120 zł
I-sze i kolejne zajęcia indywidualne  60 minut 150 zł
Sesja rodzinna 60 minut 150 zł
Zajęcia grupowe (grupy 4-5 osobowe) 60 minut 130 zł
Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych

Rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu, ADHD

Specjaliści: mgr Anna Góralczyk-Haczek, mgr Joanna Kardasińska

Spotkanie konsultacyjne z rodzicami 90 minut 250 zł
Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 90 minut 240 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 60 minut 200 zł

 

 

Spotkanie podsumowujące z rodzicami 60 minut 200 zł

 

Wydanie opinii 250 zł
Terapia mutyzmu, jąkania, diagnoza rozwojowa

Specjaliści: dr Ida Szwed

Konsultacja diagnostyczna z rodzicami 75 minut 240 zł
Konsultacja z dzieckiem 75 minut 240 zł

 

 

Terapia logopedyczna

Specjaliści: dr Ida Szwed

Pierwsza konsultacja 55 minut 200 zł
Kolejne konsultacje 45 minut 160 zł

 

 

Terapia integracji sensorycznej

Specjaliści: Agata Skirzyńska, Elżbieta Jakubczyk

Diagnoza procesów integracji sensorycznejj (SI) z opisem i omówieniem 3 spotkania x 50 minut + opis 600 zł
Terapia integracji sensorycznej 50 minut 150 zł
Konsultacja integracji sensorycznej 50 minut 200 zł

 

 

Terapia psychologiczna

Specjalista: mgr Michalina Huras-Łuczyńska

Konsultacja z rodzicami 50 minut 200 zł
Konsultacja (kolejna) 50 minut 180 zł

 

 

Terapia EMDR/terapia traumy

Specjalista: mgr Michalina Huras-Łuczyńska

Konsultacja z rodzicami 50 minut 210 zł
Konsultacja (kolejna) 50 minut 190 zł

 

 

Endokrynolog

Specjalista: prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik   

Pierwsza konsultacja endokrynologiczna osób transpłciowych 50 minut 800 zł
Wizyta kontrolna osób transpłciowych 15-20 minut 450 zł
Pierwsza konsultacja endokrynologiczna* 15-20 minut 450 zł
Wizyta kontrolna* 15-20 minut 450 zł

 

 

 

 

*nie wykonujemy badania USG

Arteterapia

Arteterapia

Psychoterapia dzieci w Katowicach

Psychoterapia indywidualna dzieci

Arteterapia

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Psychoterapia dzieci w Katowicach

Mediacje okołorozwodowe

Konsultacje osób dorosłych

Psychoterapia dzieci w Katowicach

Grupa psychoterapeutyczna, poniedziałki 17:00 – 19:45

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Specjaliści: mgr Alicja Byszewska, mgr Mikołaj Dubiel, mgr Aleksandra Paruzel-Czech, mgr Aneta Neffe, mgr Zofia Proczka-Śnieżek, dr Ida Szwed,   mgr Karolina Topór, mgr Mirosława Latko

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 200 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 45-50 minut 150-200 zł

 

 

 

Specjalista: mgr Tomasz Jakubowski

Pełnoletnie osoby transpłciowe, niebinarne i nieheteroseksualne

Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza i druga) 60 minut 200 zł
Kolejna konsultacja psychoterapeutyczna 50 minut 200 zł
Konsultacja psychoterapeutyczna (pierwsza i druga) w języku angielskim 60 minut 250 zł
Kolejna konsultacja psychoterapeutyczna w języku angielskim 50 minut 250 zł

 

 

Psychoterapia grupowa dorosłych

Specjaliści: mgr Zofia Proczka-Śnieżek, mgr Michał Trojnar

Konsultacja wstępna (indywidualna) 50 minut 200 zł
Uczestnictwo w terapii grupowej (za miesiąc spotkań raz w tygodniu) 2 x 75 minut w tygodniu 700 zł

 

 

 

Psychoterapia indywidualna dorosłych w języku angielskim lub hiszpańskim

Specjaliści: mgr Karolina Topór

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 310 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 45-50 minut 290 zł

 

 

Psychiatra dorosłych

Specjalista: dr Łukasz Müldner-Nieckowski (przyjmuje wyłącznie pacjentów korzystających z psychoterapii w naszym centrum)

Konsultacja psychiatryczna (pierwsza) 50 min. 380 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna) 25 min. 250 zł

 

 

Fizjoterapia dorosłych

Specjaliści: mgr Michał Matuszak, mgr Grzegorz Szmajda

Wizyta fizjoterapeutyczna 60 minut 180 zł

 

 

Seksuolog

Specjalista: dr Łukasz Muldner-Nieckowski

Konsultacja seksuologiczna lekarska (pierwsza) 50 minut 380 zł
Konsultacja seksuologiczna lekarska (kolejna) 25 minut 250 zł

 

 

 

Specjalista: mgr Zofia Proczka-Śnieżek

Konsultacja seksuologiczna (pierwsza) 50 minut 200 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 50 minut 200 zł

 

 

Diagnoza niezgodności i dysforii płciowej

Specjaliści: mgr Tomasz Jakubowski

Konsultacja diagnostyczna (pierwsza)  60 minut 220 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna 50 minut 220 zł
Konsultacja diagnostyczna (pierwsza) w języku angielskim 60 minut 270 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna w języku angielskim 50 minut 270 zł
Wydanie opinii do sądu 220 zł

 

 

Diagnostyka osób dorosłych (ADD/ADHD, specyficzne trudności w czytaniu, pisaniu lub liczeniu, takie jak; dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

Specjaliści: mgr Joanna Kardasińska

Konsultacja diagnostyczna 50 minut 220 zł
Konsultacja diagnostyczna 115 minut 260 zł

 

 

Psychoterapia pary

Specjaliści: dr Jagoda Sikora, mgr Zofia Proczka-Śnieżek, dr Ida Szwed, mgr Mirosława Latko

Konsultacja pary (pierwsza) 75 minut 280 zł
Sesja terapii pary (kolejna) 75 minut 240 zł

 

 

Specjaliści: dr Barbara Czarnota-Palenik

Konsultacja pary (pierwsza) 60 minut 260zł
Sesja terapii pary (kolejna) 60 minut 240 zł
Psychoterapia rodziny

Specjaliści: dr Jagoda Sikora, mgr Zofia Proczka-Śnieżek, dr Ida Szwed

Konsultacja rodziny (pierwsza) 75 minut 280 zł
Sesja terapii rodzin (kolejna) 75 minut 240 zł

 

 

Specjaliści: dr Barbara Czarnota-Palenik

Konsultacja rodziny (pierwsza) 60 minut 260zł
Sesja terapii rodziny (kolejna) 60 minut 240 zł
Terapia EMDR/terapia traumy

Specjalista: mgr Michalina Huras-Łuczyńska

Spotkanie terapeutyczne 90 minut 280 zł

 

 

Mediacje okołorozwodowe/okołorozstaniowe

Specjaliści: mgr Mirosława Latko

Pierwsze spotkanie 75 minut 300 zł
Kolejne spotkanie 75 minut 300 zł

 

 

Rozmowa w sytuacji kryzysu nie jest prosta, a czasem wydaje się niemożliwa. Warto skorzystać ze wsparcia mediatora. Jego zadaniem jest pomoc w przebiegu poszczególnych etapów rozmowy, w atmosferze wzajemnego szacunku. W czasie kryzysu przeżywanego przez parę / małżeństwo lub w sytuacji decyzji o rozstaniu  /  rozwodzie mediacja pozwala lepiej poznać różne aspekty tego konfliktu i tym samym lepiej się wzajemnie zrozumieć. Można ustalić, na jakich zasadach nastąpi pojednanie lub na jakich zasadach nastąpi rozstanie. Rozstanie z klasą jest łagodniejsze dla psychiki  i pozwala ocalić we wspomnieniach
to, co  kiedyś było dobre. Umożliwia to szybsze emocjonalne odzyskanie teraźniejszości, szczególnie wtedy kiedy rozstający się są rodzicami wspólnych dzieci*. Mediacja może pomóc ustalić – nierzadko sporne – kwestie takie jak: zasady opieki nad dzieckiem, wysokość alimentów, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej. Co najważniejsze zacząć współpracować. Dziecko przestaje być wówczas przedmiotem w konflikcie dorosłych, a staje się podmiotem ich rodzicielskiej troski.

W czerwcu 2009 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Nowelizacja ta zobowiązuje rozstającą się parę do przedstawienia przed Sądem sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Pomocą w sporządzeniu takich ustaleń zwanych też Rodzicielskim Planem Wychowawczym / Planem Opieki Rodzicielskiej może służyć bezstronny mediator. Takie satysfakcjonujące obie strony ustalenia ułatwiają rozstającej się parze stanie się współpracującymi rodzicami wspólnych dzieci.

Interwencja kryzysowa

Specjaliści: mgr Dominik Adamek

 Interwencja kryzysowa 50 minut 220 zł
Poradnictwo psychologiczne

Specjaliści: mgr Dominik Adamek

Poradnictwo psychologiczne 50 minut 220 zł

dla terapeutów

Rekrutacja do grupy superwizyjnej

Grupa superwizyjna prowadzona przez Michała Trojnara, superwizora aplikanta SNP PTP

Piątki 12.00-14.00, dwa razy w miesiącu

Więcej informacji

 

Ponadto w zakresie działalności Centrum:

Diagnoza

neuropsychologiczna
 • diagnoza niemowląt
 • zaburzeń rozwojowych dotyczących koordynacji ruchowej (np. dyspraksja)
 • diagnoza nieprawidłowości rozwojowych u dzieci 

Diagnoza

logopedyczna
 • zaburzeń rozwoju mowy lub języka
 • dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii u dzieci

Diagnoza

psychosomatyczna
 • diagnostyka zaburzeń psychosomatycznych u dzieci

Diagnoza

pedagogiczna
 • badanie kompetencji intelektualnych, zdolności poznawczych u dzieci
 • badanie aktualnego poziomu rozwoju dziecka

Diagnoza

rozwojowa dorosłych
 • ADHD, ADD
 • dysleksja
 • dysgrafia
 • dysortografia
 • dyskalkulia

Terapia

niemowląt
 • problemy z karmieniem
 • problemy ze snem
 • terapia neuropsychologiczna

 

Terapia

zaburzeń neurorozwojowych
 • spektrum autyzmu
 • zespół Aspergera
 • ADHD, ADD

Arteterapia

dla dzieci
 • grupa arteterapeutyczna dla dzieci z mutyzmem
 • praca arteterapeutyczna z rodziną – budowanie więzi w rodzinie

Zajęcia

arteterapeutyczne
 • indywidualne
 • grupowe
 • redukcja napięcia, lęków
 • mindfulness
 • budowanie świadomości emocjonalnej

Zapraszamy!

Nasze Centrum mieści się w Katowicach, przy ul. 3 Maja 13/6, III piętro
(wejście do budynku od ul. Stawowej 10)