Arteterapia Katowice

arteterapia katowice

Arteterapia jest formą pracy terapeutycznej, która łączy w sztukę i proces twórczy z psychoterapią. Ta forma terapii pozwala zarówno dziecku jak i dorosłym,  w bezpiecznej formie wyrazić siebie i zaobserwować swoje potrzeby oraz ograniczenia. Nazwać je, a kiedy poczuje gotowość, wskazać kierunek oczekiwanych zmian.

Arteterapia, nim pojawiła się jako wyodrębniona forma terapii, musiała przejść długą drogę. Niesklasyfikowane wykorzystanie sztuki jako nośnika funkcji terapeutycznych znane jest ludziom we wszystkich zakątkach świata od wieków. Taniec, muzyka, usypywanie mandali, teatr, czy współczesne bazgranie na kartce papieru, gdy mamy chaos w głowie uniemożliwiający skupienie myśli lub wymyślanie i opowiadanie dzieciom bajek mających na celu, np. pomóc im w pogodzeniu się ze stratą. Pierwotnie elementy sztuk plastycznych były wykorzystywane w celach diagnostycznych w psychiatrii i psychoterapii. Następnie znalazły swoje zastosowanie w psychologii oraz pedagogice. Połączenie działań z zakresu szeroko rozumianej sztuki z wiedzą psychologiczną oraz elementów psychoterapii umożliwiło wykrystalizowanie się formy pracy z drugim człowiekiem pod nazwą arteterapia (artterapia).

Jak działa arteterapia?

W wąskim rozumieniu, zakres działań artystycznych podejmowanych w terapii przez sztukę odnosi się do praktyk wizualnych. Natomiast szersze podejście daje arteterapeucie duży wachlarz narzędzi, które kryją się pod hasłem sztuka.  Specyfika pracy arteterapeutycznej polega na tym,  że jest ona nastawiona na proces twórczy nie zaś na produkt estetyczny, więc nie może być o niej mowy w sytuacji, gdy rzemiosło zajmuje miejsce ekspresji twórczej. Do zadań arteterapii należy „przywrócenie zdolności organizmu do samoregulacji systemu nerwowego człowieka, jego podstawowych funkcji psychicznych, świadomych i nieświadomych, a w tym obszarze procesów emocjonalnych, odbudowania poczucia sensu życia, podniesienia wartości struktury „ja”, odreagowania treści wypartych do podświadomości itp.”. Działania arteterapeutyczne mają szerokie  pole oddziaływań, gdyż wpływają na kilka poziomów rozwoju jednocześnie: manualnym, kinestetycznym, wyobrażeniowym, sensomotorycznym, emocjonalnym, podświadomym. 

Dla kogo arteterapia?

W syntezie zawodu, dostępnej na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czytamy, że arteterapeuta „wykorzystuje proces tworzenia artystycznego do leczenia lęków, depresji, nerwic uzależnień, problemów w relacjach rodzinnych, traumatycznych przeżyć i chorób w szpitalach, sanatoriach, instytucjach edukacyjnych oraz w prywatnej praktyce terapeutycznej; pomaga dzieciom i dorosłym rozwiązywać problemy i konflikty z zastosowaniem sztuk plastycznych, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii i choreoterapii.” Terapia przez sztukę jest stosowana w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, będącymi po urazach fizycznych i psychicznych. Wykorzystywana jest w pracy z osobami będącymi w procesie resocjalizacji, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, czy znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Ta metoda, oparta na szeroko rozumianych działaniach twórczych, rozwija wrażliwość, rozbudza zainteresowania oraz usprawnia zaburzoną motorykę. Poprzez podejmowanie działań na kilku poziomach jednocześnie poprawia kondycję psychiczną, fizyczną i społeczną.  Jest odpowiednią formą pracy terapeutycznej zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Arteterapia to forma terapeutyczna, która integruje proces twórczy oraz sztukę z psychoterapią. Termin arteterapia pochodzi od słów ars, czyli sztuka, oraz therapeuein, czyli leczenie. Istnieje wiele definicji tego terminu. Według tej najbardziej uniwersalnej jest to jednak wykorzystywanie w procesie terapeutycznym różnych form sztuki – muzyki, plastyki, tańca, teatru, rzeźby – przy czym na dalszy plan schodzi tu wartość artystyczna dzieła. Większe znaczenie przypisuje się samemu procesowi tworzenia oraz jego wpływowi na samopoczucie psychiczne i fizyczne osoby, która jest poddawana takiej terapii.

W ramach arteterapii terapii, zarówno dzieci, jak i dorośli mają możliwość bezpiecznego wyrażania siebie i zrozumienia swoich potrzeb oraz ograniczeń. Poprzez nazwanie i z czasem wskazanie kierunku pożądanych zmian, osoby uczestniczące w arteterapii mogą rozwijać się emocjonalnie i psychologicznie.

To umożliwia wyrażenie uczuć, poprawę samoregulacji emocjonalnej, odbudowę poczucia sensu życia i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Działania arteterapeutyczne oddziałują na różne poziomy rozwoju, w tym manualny, kinestetyczny, wyobrażeniowy, emocjonalny i podświadomy.

Arteterapia znalazła zastosowanie w pracy z różnymi grupami ludzi, w tym osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi, cierpiącymi po urazach fizycznych i psychicznych. Arteterapia jest dostosowana do pracy z różnymi grupami wiekowymi – dzieci, młodzieżą i dorosłymi.

Arteterapia usprawnia funkcjonowanie intelektualne seniorów, łagodzi objawy demencji starczej i innych chorób otępiennych. Istnieją dowody, że np. słuchanie odpowiedniej muzyki minimalizuje lęk oraz ułatwia zasypianie. Nie można zapominać, że zajęcia z arteterapii dla dorosłych najczęściej odbywają się w grupach – osoba starsza ma więc możliwość nawiązywania nowych znajomości, przebywania z innymi seniorami. Zaspokojona zostaje także potrzeba jej przynależności do grupy. Arteterapia pozwala również na odpoczynek, przyjemność i relaks.

Wyróżnia się wiele różnych metod i ćwiczeń arteterapii, takich jak:

 • muzykoterapia – słuchanie muzyki, śpiewanie, granie na instrumentach, relaksacja przy muzyce, komponowanie,
 • plastykoterapia – rysowanie, malowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie w masach plastycznych,
 • choreoterapia – taniec, aktywność fizyczna osób starszych w rytm muzyki,
 • biblioterapia – czytanie dzieł literackich, słuchanie poezji i bajek, tworzenie dzieł literackich,
 • filmoterapia – oglądanie filmów, dyskutowanie o filmach, wymyślanie własnych scenariuszy,
 • fotografoterapia – oglądanie zdjęć, wywoływanie zdjęć, robienie zdjęć przy użyciu różnego sprzętu i technik,
 • chromoterapia – przebywanie w otoczeniu różnego rodzaju kolorów, wykonywanie prac plastycznych przy użyciu kolorowych kredek czy farb.

Podsumowując, arteterapia łączy proces twórczy ze sferą terapeutyczną, umożliwiając uczestnikom wyrażanie siebie i rozwijanie się na wielu poziomach. Jej zastosowanie obejmuje pracę z różnymi grupami ludzi, wspierając ich rozwój emocjonalny i psychologiczny.

Specjaliści: Alicja Michalik

 

Zajęcia arteterapeutyczne w naszym Centrum:

 • zajęcia grupowe;
 • zajęcia indywidualne;
 • redukcja napięcia i lęków;
 • mindfulness;
 • budowanie świadomości emocjonalnej.

 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl 

 

Arteterapia

Kreatywna plastyka z arteterapią

Trwają zapisy do grupy
Zobacz →