Psychoterapia dzieci i młodzieży Katowice

terapia dzieci

Jak wygląda praca psychoteraputy dziecięcego z dzieckiem?

Psychoterapia dzieci skupiona jest na stworzeniu bezpiecznej relacji terapeutycznej z dzieckiem opierającej się na zabawie i stworzeniu warunków, w których dziecko może wykazać swoje zainteresowania i ekspresję emocji w różnych formach, takich jak; rysunek, układanki, zabawa wybranymi przedmiotami, zabawa w odgrywanie ról i tym podobne. Oprócz relacji terapeuty z dzieckiem bardzo istotne w procesie jest zaangażowanie rodziców. Zarówno dziecko, jak i rodzice odbywają regularne konsultacje ze specjalistą. Takie spotkania pomagają rodzicom zrozumieć zachowanie dziecka i poznać sposoby na radzenie sobie z kryzysowych sytuacjach.  Metody terapeutyczne dobiera się adekwatnie do wieku i potrzeb pacjenta oraz do zdolności poznawczych dziecka.

 

Kiedy należy zgłosić się na psychoterapię z dzieckiem?

 • problemy rozwojowe,
 • nieadekwatne zachowania dziecka,
 • agresja,
 • problemy z kontrolowaniem emocji,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • nadwrażliwość i nerwowość,
 • gdy w rodzinie następują duże zmiany, które mogą mieć wpływ na dziecko,
 • gdy dziecko ma problemy w relacjach z rówieśnikami,
 • odczuwanie lęku (może się objawiać poprzez koszmary senne, moczenie nocne, nerwowe reakcje, częste biegunki i wymioty).

 

Jak wygląda pierwsza wizyta z psychoteraputą dziecięcym?

Pierwsza wizyta z psychoterapeutą dziecięcym jest konsultacją z rodzicami, bez obecności dziecka. Podczas niej specjalista przeprowadza wywiad, aby jak najlepiej poznać aktualną sytuację dziecka i jego trudności, z którymi zgłosili się rodzice. Po przeprowadzeniu wywiadu ustala się oczekiwania rodziców wobec terapii. Kolejne spotkania polegają na indywidualnych spotkaniach specjalisty z dzieckiem, bez obecności rodziców. Ma to na celu stworzenie warunków, w których psychotrapeuta będzie mógł jak najlepiej poznać dziecko. Podczas kolejnej wizyty specjalista spotyka się z rodzicami w celu ustalenia planu mającego na celu poprawę aktualnej sytuacji, pomocy dziecku i jego rodzinie. 

 

Psychoterapieuta dziecięcy Katowice

W Centrum Terapii Kontinuum specjaliści prowadzący psychoterapię dzieci to mgr Aleksandra Paruzel-Czech, dr Jagoda Sikora, mgr Ida Szwed,  mgr Małorzata Halkiewicz oraz mgr Michalina Huras-Łuczyńska.

Umożliwiamy kompleksową opiekę nad pacjentami, w zależności od indywidualnych potrzeb oferujemy również współpracę z mgr Alicja Michalik, która jest  jest arteterapeutką oraz terapeutką ręki. Ponadto prowadzimy fizjoterapię – m. in. terapię Integracji Sensorycznej (SI), umożliwiamy wsparcie oraz pedagoga i diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

 

Psychoterapia indywidualna młodzieży

polega na indywidualnych spotkaniach nastolatka z terapeutą, z tym, że na pierwszą konsultację nastolatka zapisuje rodzic. Psychoterapia jest to metoda leczenia różnych zaburzeń i problemów natury psychicznej, która opiera się na bezpośrednim kontakcie specjalisty z pacjentem. Obejmuje cykl spotkań (sesji) pacjenta z terapeutą.

 

Kiedy zgłosić się do terapeuty?

Nastolatek powinien podjąć psychoterapię:

 • gdy ma trudności szkolne (złe zachowanie, wagary, problemy z procesami poznawczymi, złe oceny);
 • gdy ma trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych;
 • gdy  długotrwale utrzymuje się u niego zły nastrój;
 • gdy występują szybkie zmiany nastroju (drażliwość, chwiejność, impulsywność);
 • gdy występują u niego zaburzenia odżywiania;
 • gdy nastolatek rezygnuje z dotychczasowych zainteresowań i pasji;
 • gdy ma problemy ze snem (np. przestawienie rytmu dobowego, wybudzanie się w nocy, problemy z zasypianiem lub zupełnie nie przesypianie nocy);
 • gdy u nastolatka pojawiają się objawy somatyczne takie jak bóle głowy, brzucha, nerwobóle;
 • gdy występują zachowania autodestrukcyjne (np. samookaleczenie się, zażywanie szkodliwych substancji, zgłaszanie myśli samobójczych);
 • gdy występują inne problemy związane z okresem dorastania, relacji międzyludzkich itp.

 

Specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech, mgr Aneta Neffe, mgr Mikołaj Dubiel, Katarzyna Świeca, dr Ida Szwed, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Magdalena Berek-Zamorska

Psychoterpia dzieci i młodzieży Cennik:

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 190 – 240 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 45 minut 170 – 220 zł

 

 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl