Psychoterapia dzieci, młodzieży, osób dorosłych zarówno indywidualnie, jak i w parach oraz terapia grupowa

terapia ind dorosłych

Psychoterapia dzieci

Skupiona jest na stworzeniu bezpiecznej relacji terapeutycznej z dzieckiem opierającej się na zabawie i stworzeniu warunków, w których dziecko może wykazać swoje zainteresowania i ekspresję emocji w różnych formach, takich jak; rysunek, układanki, zabawa wybranymi przedmiotami, zabawa w odgrywanie ról i tym podobne. Oprócz relacji terapeuty z dzieckiem bardzo istotne w procesie jest zaangażowanie rodziców. Zarówno dziecko, jak i rodzice odbywają regularne konsultacje ze specjalistą. Takie spotkania pomagają rodzicom zrozumieć zachowanie dziecka i poznać sposoby na radzenie sobie z kryzysowych sytuacjach.  Metody terapeutyczne dobiera się adekwatnie do wieku i potrzeb pacjenta oraz do zdolności poznawczych dziecka.

Na konsultację psychoterapeutyczną z dzieckiem, warto złosić się, gdy obserwujemy:

 • problemy rozwojowe,
 • nieadekwatne zachowania dziecka,
 • agresja,
 • problemy z kontrolowaniem emocji,
 • problemy z koncentracją uwagi,
 • nadwrażliwość i nerwowość,
 • gdy w rodzinie następują duże zmiany, które mogą mieć wpływ na dziecko,
 • gdy dziecko ma problemy w relacjach z rówieśnikami,
 • odczuwanie lęku (może się objawiać poprzez koszmary senne, moczenie nocne, nerwowe reakcje, częste biegunki i wymioty).

 

Jak wygląda pierwsza wizyta z psychoteraputą dziecięcym?

Pierwsza wizyta z psychoterapeutą dziecięcym jest konsultacją z rodzicami, bez obecności dziecka. Podczas niej specjalista przeprowadza wywiad, aby jak najlepiej poznać aktualną sytuację dziecka i jego trudności, z którymi zgłosili się rodzice. Po przeprowadzeniu wywiadu ustala się oczekiwania rodziców wobec terapii. Kolejne spotkania polegają na indywidualnych spotkaniach specjalisty z dzieckiem, bez obecności rodziców. Ma to na celu stworzenie warunków, w których psychotrapeuta będzie mógł jak najlepiej poznać dziecko. Podczas kolejnej wizyty specjalista spotyka się z rodzicami w celu ustalenia planu mającego na celu poprawę aktualnej sytuacji, pomocy dziecku i jego rodzinie. 

 

Psychoterapieuta dziecięcy Katowice

W Centrum Terapii Kontinuum specjaliści prowadzący psychoterapię dzieci to mgr Aleksandra Paruzel-Czech, dr Jagoda Sikora, mgr Ida Szwed, oraz mgr Zofia Proczka-Śnieżek.

Umożliwiamy kompleksową opiekę nad pacjentami, w zależności od indywidualnych potrzeb oferujemy również współpracę z mgr Alicja Michalik, która jest  jest arteterapeutką oraz terapeutką ręki. Ponadto prowadzimy fizjoterapię – m. in. terapię Integracji Sensorycznej (SI), umożliwiamy wsparcie oraz pedagoga i diagnozę przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Na psychoterapię dziecięcą zapraszamy dzieci od 4 roku życia oraz oferujemy także psychoedukację rodziców w sprawie młodszych dzieci. 

 

Cennik:

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 220 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 45 minut 200 zł

 

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych, rozwiązywania problemów osobistych środkami psychoterapeutycznymi oraz metoda służąca samorozwojowi.

Psychoterapia indywidualna zaczyna się kilkoma spotkaniami pacjenta z terapeutą – sesjami wstępnymi (tzw. konsultacjami psychoterapeutycznymi) – podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad terapeutyczny. 

Sposoby oddziaływań psychoterapeutycznych różnią się w zależności od nurtu, w którym pracuje dany terapeuta.

 

Kiedy należy rozpocząć terapię?

Powinieneś zgłosić się do psychoterapeuty:

 • jeśli nadmiernie się zamartwiasz, żyjesz w ciągłym stresie;
 • jeśli psychoterapię zalecił Ci Twój lekarz psychiatra w leczeniu zaburzeń psychicznych często najlepsze efekty daje połączenie psychoterapii i farmakoterapii;
 • jeśli masz problem z kontrolowaniem swoich emocji;
 • jeśli nie możesz uwolnić się od bolesnych wspomnień i doznanych krzywd;
 • jeśli masz potrzebę dokonania zmian w swoim życiu, chcesz lepiej poznać siebie, dążyć do samodoskonalenia.

 

Specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech, mgr Aneta Neffe, mgr Mikołaj Dubiel, mgr Kinga Godawa, mgr Zofia Proczka-Śnieżek, dr Ida Szwed

 

Cennik:

Konsultacja indywidualna (pierwsza) 50 minut 220 zł
Sesja psychoterapii (kolejna) 50 minut 170-220 zł

 

Psychoterapia pary

Gdy para przechodzi kryzys lub ma problemy, na które partnerzy nie mogą sami znaleźć rozwiązania by dojść do porozumienia, para może zgłosić się po pomoc do terapeuty. Terapia par/małżeństw może pomóc w osiągnięciu większej intymności oraz w poprawie zadowolenia z bycia razem. Terapia par skierowana jest zarówno do osób pozostających w związkach formalnych jak i nieformalnych oraz do par mężczyzn i kobiet, jak i par jednopłciowych. Ma na celu wspólne rozwiązanie problemu, poprawę jakości relacji czy polepszenie komunikacji między partnerami. 

 

Sesje prowadzone są przez jednego lub dwóch terapeutów. Spotkania odbywają się cyklicznie co tydzień lub co dwa tygodnie (w zależności od sposobu pracy terapeuty).

Psychoterapia rodziny

Jest formą psychoterapii, czyli pomocy psychologicznej osobom w systemie rodzinnym zmagającymi się m.in. z konfliktami, problemami w komunikacji czy też trudnościami wychowawczymi dzieci. Jeżeli samodzielne próby odnalezienia sposobu na ustabilizowanie kryzysowej sytuacji sprawia dużą trudność terapia rodziny będzie odpowiednim rozwiązaniem. W zależności od specyfiki problemów psychoterapeuta wybiera adekwatne metody pracy. 

Sesje rodzinne psychoterapii odbywają się w naszym Centrum w obecności dwóch psychoterapeutów. Czasami zdarza się, że problemy pozornie dotyczą tylko jednego członka rodziny, np. dziecka i związanych z nim trudności wychowawczych. Mimo to, perspektywa pozostałych członków rodziny jest bardzo istotna w procesie terapeutycznym, dlatego sesje odbywają się w gronie całej rodziny. Informacje zdobyte w trakcie takiej konsultacji pomagają zaplanować terapeucie plan na kolejne spotkania.

Z jakimi trudnościami warto zgłosić się na psychoterapię rodzinną?:

 • problemy w komunikacji pomiędzy członkami rodziny,
 • konflikty rodzinne,
 • problemy wychowawcze dzieci
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) u nastolatka,
 • zachowania autodestrukcyjne u dzieci i nastolatków,
 • choroba, u któregoś z członków rodziny,
 • problem uzależnienia w rodzinie,
 • nagła zmiana sytuacji życiowej, 
 • brak uczucia więzi i zrozumienia w rodzinie.

 

Specjaliści w naszym Centrum, zajmujący się terapią rodzin to:

 • dr Ida Szwed
 • mgr Zofia Proczka-Śnieżek
 • mgr Aneta Neffe
 • mgr Aleksandra Paruzel-Czech 

 

Cennik:

Konsultacja rodziny (pierwsza) – dwóch terapeutów 75 minut 280 zł
Sesja terapii rodzin (kolejna) – dwóch terapeutów 75 minut 240 zł

 

Oferujemy także psychoterapię grupową.

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod numer

793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail:

rejestracja@kontinuum.pl