mgr Mikołaj Dubiel

mgr Mikołaj Dubiel

Mikołaj Dubiel jest psychologiem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. W trakcie studiów kształcił się w ramach ścieżki specjalizacyjnej z psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej. Jest w trakcie całościowego szkolenia z zakresu psychoterapii Gestalt w Krakowie. Program Szkoły zgodny jest z wymaganiami European Association for Gestalt Therapy (EAGT) oraz European Association for Psychotherapy (EAP).

Mikołaj Dubiel ukończył szkolenia z Racjonalnej Terapii Zachowania oraz prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Posiada kwalifikacje uprawniające go do korzystania z różnorodnych narzędzi diagnostycznych, takich jak 4-cyfrowy Kwestionariusz Diagnostyczny FASD, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE). Stale podnosi kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Od kilku lat współpracuje z Centrum Ventura oraz Fundacją FASTRYGA, w których zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci z zaburzeniami ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD) i ich rodzin. Jest także psychologiem w szkole z oddziałami integracyjnymi, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne dla młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, innymi zaburzeniami rozwoju psychologicznego oraz zaburzeniami zachowania i emocji.

W swojej pracy Mikołaj Dubiel kieruje się zasadami etyki zawodu psychologa, których nadrzędnym celem jest dobro drugiego człowieka oraz zachowanie tajemnicy zawodowej. Oferuje profesjonalną pomoc oraz wsparcie w procesie uświadamiania potrzeb, lepszego rozumienia siebie, w przekraczaniu własnych ograniczeń, integracji myśli i emocji oraz doświadczaniu siebie w pełni.

Mikołaj Dubiel zajmuje się między innymi terapią:

W pracy z osobami dorosłymi:

 • depresja
 • zaburzenia lękowe
 • silny, długotrwały stres
 • problemy w życiu zawodowym
 • trudności w relacjach międzyludzkich
 • strata, rozstanie
 • poważne decyzje życiowe
 • wsparcie w sytuacjach kryzysowych

W obszarze pracy z dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami:

 • niska samoocena
 • zaburzenia zachowania
 • problemy wychowawcze
 • konflikty rodzinne
 • problemy emocjonalne
 • zaburzenia adaptacyjne
 • trudności z motywacją

INFORMACJE

 • W Centrum Kontinuum:
 • psychoterapeuta