Interwencja kryzysowa Katowice

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa Katowice – Cennik:

Interwencja kryzysowa 50 minut 220 zł

 

Zarezerwuj termin wizyty u interwenta kryzysowego dzwoniąc pod numer 793 533 003 lub wysyłając e-maila na adres rejestracja@kontinuum.pl

 

Bibliografia: Maria Hojko “Interwent kryzysowy”

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa jest zespołem działań podejmowanych na rzecz osób lub rodzin będących w stanie kryzysu. Jest to szybka i krótkotrwała pomoc. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej oraz umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Dzięki interwencji kryzysowej można zapobiec przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.  

 

Kim jest interwent kryzysowy?

Interwent kryzysowy jest specjalistą, który udziela wsparcia i prowadzi interwencję kryzysową dla osób będących w trudnych sytuacjach, które nie potrafią samodzielnie sobie z nimi poradzić. Interwentem kryzysowym może zostać osoba z wyższym wykształceniem psychologicznym lub osoba posiadająca wykształcenie wyższe, która zdała egzaminy z psychologii społecznej i klinicznej oraz odbyła rozmowę kwalifikacyjną przed podkomisją powołaną przez Komisję Certyfikatów Interwencji Kryzysowej. Formy kształcenia w kierunku prowadzenia interwencji kryzysowej to: studium, studia podyplomowe, warsztaty oraz kursy.

 

Na czym polega interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa polega na udzielaniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej osobie lub rodzinie w kryzysie. Skupia się ona na problemie wywołującym kryzys. Jest to pomoc krótkoterminowa – obejmuje od jednego do kilkunastu spotkań. Czas trwania oraz liczba spotkań zależy od indywidualnych potrzeb klienta. 

Celem interwencji kryzysowej jest profesjonalne wsparcie, mające na celu złagodzenie objawów kryzysowych, przywrócenie równowagi psychicznej, zapobieżenie przejścia kryzysu w stan chroniczny i przywróceniu umiejętności samodzielnego radzenia sobie w zaistniałej, trudnej sytuacji.

Kiedy zgłosić się na interwencję kryzysową? 

Sytuacje, w których powinno się zgłosić na taką interwencję mogą wynikać z:

 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków;
 • katastrof;
 • sytuacji utraty i żałoby;
 • doświadczenia przestępstwa;
 • doświadczenia przemocy domowej;
 • doświadczenia przemocy seksualnej (gwałtu, molestowania);
 • kryzysu rodzinnego;
 • kryzysu małżeńskiego/partnerskiego (np. zdrada, rozpad związku, rozwód);
 • choroby – własnej lub bliskiej osoby;
 • inne problemy, z którymi nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić.

 

Rodzaje problemów z jakimi pracuje interwent kryzysowy

Do interwentów kryzysowych zgłaszają się ludzie z różnego rodzaju kryzysami:

 • kryzysy rozwojowe – to naturalne zmiany w toku rozwoju powodujące gwałtowną zmianę i wywołujące silną reakcję emocjonalną; np. urodzenie dziecka, rozwód, zmiana pracy na nową itp.;
 • kryzysy sytuacyjne – to  nagłe i nieoczekiwane zdarzenia, które są poza naszą kontrolą, a które wywołują silny wstrząs, zaburzają poczucie bezpieczeństwa i mają szkodliwy wpływ na nasze funkcjonowanie; np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba (swoja lub kogoś bliskiego), wypadek, gwałt, niespodziewana utrata pracy itp.;
 • kryzysy egzystencjalne – to sytuacje dotyczące konfliktów wewnętrznych, związane z takimi istotnymi dla człowieka aspektami jak poczucie sensu życia, cele życiowe, zaspokajanie swoich potrzeb itp.;
 • kryzysy środowiskowe – są spowodowane katastrofami naturalnymi – powodzie, trzęsienia ziemi, tornada, susze lub wywołanymi przez człowieka – wojny, terroryzm itp.

Specjaliści: mgr Dominik Adamek, mgr Anna Sutkowska-Jurczyk