Trening umiejętności społecznych

fizjoterapia katowice

Co daje Trening Umiejętności Społecznych?

Zajęcia TUS odbywają się regularnie i mają charakter grupowy, co w naturalny sposób zachęca dzieci do nawiązywania kontaktu oraz budowania relacji. Grupy, w których pracujemy, są niewielkie, dobierane w taki sposób, by trening był efektywny, a zarazem nie przekraczał gotowości dziecka. 

Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz poszanowania zasad i norm społecznych. W toku treningu uczymy samokontroli, asertywności, rozumienia i wyrażania emocji. Poświęcamy również uwagę budowaniu tożsamości, pozycji w grupach rówieśniczych i poczucia własnej wartości. Trening Umiejętności Społecznych przygotowuje młodego człowieka do odnalezienia się w zróżnicowanych sytuacjach społecznych, do kontaktu zarówno z rówieśnikami, jak i osobami dorosłymi.

Do kogo adresowany jest TUS?

Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów, z zaburzeniami neurorozwojowymi).

Na czym polegają zajęcia TUS? 

Program treningu jest każdorazowo tworzony w oparciu o potrzeby grupy oraz jej członkiń i członków. Na poszczególnych zajęciach grupa skupia się na wybranej kompetencji z zakresu umiejętności społecznych. Po wspólnej analizie omawianej umiejętności przechodzi się do części ćwiczeniowej, która w przyjemny i kreatywny sposób modeluje pożądane zachowania. Dzieci biorą udział w scenkach, obserwują i testują różne reakcje, zachowania, komunikaty. We wspierającym otoczeniu mogą sprawdzić siebie w relacjach z innymi. 

W Kontinuum prowadzimy również zajęcia ARTE-TUS, które wzbogacają klasyczne treningi o elementy arteterapii. Dzięki temu dzieci otrzymują przestrzeń swobodnej ekspresji, wyrażenia kreatywności i radosnego przeżywania kontaktu z rówieśnikami. 

Zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych to nie tylko przestrzeń do nabywania nowych kompetencji czy korygowania niewłaściwych zachowań. Jest to również miejsce, w którym młodzi ludzie mogą zyskać wsparcie, znaleźć zrozumienie osób przeżywających podobne trudności, nawiązać relacje koleżeńskie. 

Udział dziecka w zajęciach jest poprzedzony konsultacją z rodzicami lub opiekunami. Przeprowadzenie wywiadu pozwala nam zakwalifikować dziecko do treningu oraz znaleźć dla niego najbardziej adekwatną i rozwijającą grupę. 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym i mają formę cyklu dwunastu spotkań grupowych (grupa od 5-8 osób). Są prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych. Pozwala to na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika.

Organizacja spotkań:

1 Etap – Zgłoszenie– wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem (60 min)

2 Etap –Zajęcia grupowe dla dzieci (12 spotkań w cyklu, 1x w tygodniu)

3 Etap – Rozmowa z rodzicami/opiekunami po zakończonym treningu w celu przekazania informacji zwrotnych wraz z opinią opisową (15-30 min.)

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Po ukończeniu treningu istnieje możliwość kontynuowania zajęć w kolejnym semestrze.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje: SEMESTR ZIMOWY (październik/listopad- styczeń) oraz SEMESTR LETNI (marzec- czerwiec)

Trening Umiejętności Społeczynych – Koszt zajęć:

1200zł/12 treningów + wywiad z rodzicem poprzedzający TUS – 200zł.

 

ROZPOCZĘLIŚMY ZAPISY NA II SEMESTR: marzec- czerwiec 2023. 

ZAPRASZAMY TAKŻE NA ZAJĘCIA ARTE-TUS, które dedykujemy dzieciom od szóstego do dziesiątego roku życia, które stoją przed ZMIANĄ (pójściem do I lub IV klasy, przeprowadzką, zmianą szkoły). 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: rejestracja@kontinuum.pl (w tytule wpisując „Trening umiejętności społecznych”. W treści maila prosimy podać imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna) lub telefonicznie pod numerem: 793 533 003. Zajęcia odbywać się będą w centrum Katowic (na rogu ul. 3 maja i Stawowej).

 

**Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Dzieci dopasowywane są do grup wiekowo oraz pod kątem poziomu funkcjonowania i potrzeb, a rozpoczęcie treningu uzależnione jest od zgłoszenia się min. 5 dzieci do grupy.

 

 

Zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl 

Kontakt

ul. 3 Maja 13/6, III piętro
Katowice
tel.  793 533 003
e-mail: rejestracja@kontinuum.pl