Trening umiejętności społecznych

fizjoterapia katowice

ZAPISY NA I SEMESTR 2022/2023

 

Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów, z zaburzeniami neurorozwojowymi).

Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, rozumienia i wyrażania emocji, pracy nad rozwiązywaniem konfliktów. Budowanie tożsamości i poczucie własnej wartości.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym i mają formę cyklu dwunastu spotkań grupowych (grupa od 5-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika.
Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Organizacja spotkań:
1 Etap – Zgłoszenie– wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem (60 min)
2 Etap –Zajęcia grupowe dla dzieci (12 spotkań w cyklu, 1x w tygodniu)
3 Etap – Rozmowa z rodzicami/opiekunami po zakończonym treningu w celu przekazania informacji zwrotnych wraz z opinią opisową (15-30 min.)

Zajęcia obywają się raz w tygodniu.

Po ukończeniu treningu jest możliwość kontynuowania zajęć w kolejnym semestrze.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje: SEMESTR ZIMOWY (październik/listopad- styczeń) oraz SEMESTR LETNI (marzec- czerwiec)

Koszt zajęć:

1200zł/12 treningów + wywiad z rodzicem poprzedzający TUS – 200zł.

 

ROZPOCZĘLIŚMY ZAPISY NA I SEMESTR październik/listopad 2022- styczeń 2023

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: rejestracja@kontinuum.pl (w tytule wpisując „Trening umiejętności społecznych”. W treści maila prosimy podać imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna) lub telefonicznie pod numerem: 793 533 003. Zajęcia odbywać się będą w centrum Katowic (na rogu ul. 3 maja i Stawowej).

 

**Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Dzieci dopasowywane są do grup wiekowo oraz pod kątem poziomu funkcjonowania i potrzeb, a rozpoczęcie treningu uzależnione jest od zgłoszenia się min. 5 dzieci do grupy.

 

 

Zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl