Polityka prywatności 

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o.o. (Centrum Kontinuum) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-096) przy ul. 3 Maja 13 lok. 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach pod nr KRS 0000948272, NIP 6343006011.
 
Dane kontaktowe do administratora,
Centrum Kontinuum
Można się z nami kontaktować:
– telefonicznie pod numerem telefonu: 793 533 003 mailowo pod adresem: rejestracja@kontinuum.pl
– listownie na adres korespondencyjny: Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o.o. ul. 3 Maja 13 lok. 6, 40-096 Katowice
– osobiście w siedzibie firmy
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Karolinę Sedlaczek, z którą można się kontaktować:

●        mailowo pod adresem: rejestracja@kontinuum.pl

●        listownie na adres korespondencyjny: Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o.o.,
ul. 3 Maja 13 lok. 6, 40-096 Katowice z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”

Cele i podstawy przetwarzania danych

●        Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

●        Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o.o. polegają na przeprowadzeniu wywiadu, sporządzeniu diagnozy i/lub opinii, przeprowadzeniu psychoanalizy logopedycznej, wydaniu konsultacji, zaświadczenia lub psychoterapii.

●        Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia wywiadu diagnozy, konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy jungowskiej, terapii logopedycznej, a także komputerowo w celu stworzenia zapisu oraz sporządzenia opinii, opisania wyników diagnozy lub napisania zaświadczenia.

 
Okres przechowywania danych Państwa dane przechowywane są 5 lat, po tym okresie ulegają zniszczeniu. Państwa dane osobowe są chronione i objęte tajemnicą zawodową zawodu psychologa, psychoterapeuty i lekarza.
 
 

●         Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Państwa danych.

●         W sytuacji wystawienia faktury za usługę, Państwa dane zostają przekazane do biura rachunkowego.

●         W sytuacji skorzystania z usługi on-line, Centrum Terapii Kontinuum  Sp. z o. o. deleguje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych do dostawcy usług teleinformatycznych.

Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo do:

●         dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

●         do przeniesienia danych osobowych do innego Administratora

●         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

●         cofnięcia każdej udzielonej nam zgody w dowolnym momencie