Polityka prywatności 

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o.o. (Kontinuum) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

 

 

Administrator danych osobowych:

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach (40-048) przy ul. Tadeusza Kościuszki 24/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach w pod nr KRS 0000948272, NIP 6343006011.

 

 

Dane kontaktowe administratora Kontinuum:

 

Można się z nami kontaktować:

 ◇    telefonicznie pod numerem telefonu: 793 533 003

◇    mailowo pod adresem: rejestracja@kontinuum.pl

◇    listownie na adres korespondencyjny: Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o. o., ul. Tadeusza Kościuszki 24/6, 40-048 Katowice

◇    osobiście w siedzibie firmy

 

 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Karolinę Sedlaczek, z którą można się kontaktować:

 ◇    mailowo pod adresem: rejestracja@kontinuum.pl

◇    listownie na adres korespondencyjny: Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o. o.
ul. Tadeusza Kościuszki 24/6, 40-048 Katowice z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”

 

 

Cele i podstawy przetwarzania danych:

 

◇    Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

◇    Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o. o. polegają na przeprowadzeniu wywiadu, sporządzeniu diagnozy i/lub opinii, wydaniu zaświadczenia, przeprowadzeniu konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy jungowskiej lub terapii logopedycznej.

◇    Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia wywiadu diagnozy, konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy jungowskiej, terapii logopedycznej, a także komputerowo w celu stworzenia zapisu oraz sporządzenia opinii, opisania wyników diagnozy lub napisania zaświadczenia.

 

 

Okres przechowywania danych:

 

 

◇    Państwa dane przechowywane są 5 lat, po tym okresie ulegają zniszczeniu. Państwa dane osobowe są chronione i objęte tajemnicą zawodową zawodu psychologa, psychoterapeuty i lekarza.

◇    Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Państwa danych.

◇    W sytuacji wystawienia faktury za usługę, Państwa dane zostają przekazane do biura rachunkowego.

◇    W sytuacji skorzystania z usługi on-line, Centrum Terapii Kontinuum Sp. z o. o. deleguje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych do dostawcy usług teleinformatycznych.

 

 

Przysługujące Państwu prawa:

 

 

Mają Państwo prawo do:

◇    dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

◇    do przeniesienia danych osobowych do innego Administratora

◇    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

◇    cofnięcia każdej udzielonej nam zgody w dowolnym momencie