Mediacje okołorozwodowe/okołorozstaniowe

mediacje

Rozmowa w sytuacji kryzysu nie jest prosta, a czasem wydaje się niemożliwa. Warto skorzystać ze wsparcia mediatora. Jego zadaniem jest pomoc w przebiegu poszczególnych etapów rozmowy, w atmosferze wzajemnego szacunku. W czasie kryzysu przeżywanego przez parę / małżeństwo lub w sytuacji decyzji o rozstaniu  /  rozwodzie mediacja pozwala lepiej poznać różne aspekty tego konfliktu i tym samym lepiej się wzajemnie zrozumieć. Można ustalić, na jakich zasadach nastąpi pojednanie lub na jakich zasadach nastąpi rozstanie. Rozstanie z klasą jest łagodniejsze dla psychiki  i pozwala ocalić we wspomnieniach to, co  kiedyś było dobre. Umożliwia to szybsze emocjonalne odzyskanie teraźniejszości, szczególnie wtedy kiedy rozstający się są rodzicami wspólnych dzieci*. Mediacja może pomóc ustalić – nierzadko sporne – kwestie takie jak: zasady opieki nad dzieckiem, wysokość alimentów, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej. Co najważniejsze zacząć współpracować. Dziecko przestaje być wówczas przedmiotem w konflikcie dorosłych, a staje się podmiotem ich rodzicielskiej troski.

 

W czerwcu 2009 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego. Nowelizacja ta zobowiązuje rozstającą się parę do przedstawienia przed Sądem sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dziećmi po rozwodzie. Pomocą w sporządzeniu takich ustaleń zwanych też Rodzicielskim Planem Wychowawczym / Planem Opieki Rodzicielskiej może służyć bezstronny mediator. Takie satysfakcjonujące obie strony ustalenia ułatwiają rozstającej się parze stanie się współpracującymi rodzicami wspólnych dzieci.