mgr Mirosława Latko

mgr Mirosława Latko

Mirosława Latko jest psychoterapeutką po ukończonym całościowym szkoleniu w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych, a ponadto jest mediatorką.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Mens Sana w Tychach oraz prowadząc prywatny gabinet terapeutyczny i mediacyjny.

Jest terapeutką humanistyczno–doświadczeniową otwartą na integrację innych nurtów psychoterapii, z jednoznaczną orientacją na ważne i dobre doświadczenia w relacji terapeutycznej.

Konsultuje, prowadzi psychoterapię, mediuje, pomaga:

- parom / małżeństwom przeżywającym kryzys w relacji;

- osobom znajdującym  się w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych w życiu rodzinnym / prywatnym, zawodowym, biznesowo - gospodarczym;

- potrzebującym pomocy z powodu przeżywanych problemów i kryzysów życiowych wynikających z uzależnienia chemicznego lub behawioralnego, a po zakończonej terapii szukającym wsparcia w dalszej zmianie;

- przeżywającym problemy i kryzysy wynikające z doświadczenia bycia w związku z osobą uzależnioną;

- przeżywającym problemy i kryzysy wynikające z doświadczenia bycia dorosłym dzieckiem rodzica/ów uzależnionych;

- cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości;

- doświadczającym trudności w relacjach z ważnymi osobami;

- potrzebującym odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe;

- cierpiącym z powodu obniżonego nastroju, zagubienia;

- chcącym odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu;

- chcącym się przyjrzeć sobie i swojemu życiu.

 

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psychoterapeuta, mediator, terapeuta uzależnień