Superwizja grupowa w Katowicach

w podejściu psychodynamicznym

Piątki, 12.00-14.00, raz w miesiącu

 

Zapraszamy zainteresowanych psychoterapeutów do udziału w grupie superwizyjnej,
którą będzie prowadził Michał Trojnar, superwizor aplikant SNP PTP.

Uczestnicy

Superwizja przeznaczona jest dla psychoterapeutów, którzy ukończyli minimum drugi rok całościowego kursu psychoterapii, akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Psychologiczne i prowadzą, lub zorientowani są na prowadzenie długoterminowych procesów psychoterapeutycznych.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w grupie jest przesłanie prowadzącemu informacji na temat doświadczenia zawodowego i dotychczasowego szkolenia w zakresie psychoterapii. Prowadzący może poprosić o kontakt lub rozmowę indywidualną przed zakwalifikowaniem terapeuty do grupy.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w grupie prosimy kierować pod adres: superwizja@kontinuum.pl, z krótkim opisem swojego doświadczenia w zakresie psychoterapii.

Setting superwizyjny

Grupa będzie się spotykać raz w miesiącu, w piątki, w godzinach od 12.00-14.00, z krótką przerwą. Spotkania odbywać się będą w Centrum Terapii Kontinuum w Katowicach.

W grupie planowany jest udział do 6 uczestników.

Opłata za uczestnictwo

Uczestnictwo w grupie jest płatne 180 zł za dwugodzinne spotkanie. Kontrakt superwizyjny obejmuje minimum 12 spotkań i wiąże się z odpłatnością za każde spotkanie, niezależnie od obecności.

Przebieg superwizji w grupie

Uczestnicy będą proszeni o przygotowywanie fragmentów materiału z pracy terapeutycznej w formie pisemnej.

Superwizja prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym z możliwością uwzględnienia perspektywy innych podejść.

W czasie jednego spotkania planowane są dwie sesje superwizyjne, z zachowaniem możliwości cyklicznego superwizowania pacjentów.

Certyfikat psychoterapeuty

Uczestnicy przygotowujący się do certyfikatu psychoterapeuty SNP PTP mogą wliczyć 50 godzin superwizji grupowej do swojego dorobku, godziny są liczone według realnego udziału, niezależnie od płatności za sesje.

Informacja o prowadzącym grupę superwizyjną

 

Michał Trojnar grupa superwizyjna

mgr Michał Trojnar

Psychoterapeuta z certyfikatem Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, superwizor aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz superwizję psychoterapii.

W ramach całościowego kursu psychoterapii akredytowanego w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym prowadzi  dla uczestników szkolenia psychoterapię grupową (self-experience) oraz zajęcia w zakresie specyfiki psychoterapii indywidualnej i grupowej.