Warsztaty grupowe arteterapeutyczne dla młodzieży o niezgodności płciowej.

W Polsce, młodzież o niezgodności płciowej zmaga się z wyjątkowymi wyzwaniami, wpływającymi na
ich życie, edukację i zdrowie.

Istotna jest potrzeba stworzenia przestrzeni, w której młodzi ludzie mogą bezpiecznie wyrażać siebie i otrzymywać wsparcie. W odpowiedzi na te potrzeby, organizujemy specjalne warsztaty wsparcia.

Obecnie jednym z głównych problemów młodzieży jest dyskryminacja i stygmatyzacja. Młodzi ludzie z dysforią często doświadczają izolacji społecznej, zarówno w szkołach, jak i w szerszym społeczeństwie. Niestety, brak akceptacji ze strony rówieśników, a czasem nawet rodziny, może prowadzić do poważnych problemów emocjonalnych, w tym depresji i lęku.

Brak edukacji i świadomości na temat różnorodności płciowej w polskich szkołach stanowi kolejne wyzwanie. Brak odpowiednich informacji i wsparcia ze strony nauczycieli i personelu edukacyjnego może utrudniać młodym ludziom zrozumienie własnej tożsamości i znajdowanie wsparcia. Nierzadko również rodzic nie potrafi zdobyć niezbędnych informacji jak zrozumieć i pomóc dziecku w trudnościach.

Skomplikowana ścieżka do uzyskania opieki medycznej dla osób transpłciowych w Polsce to kolejna przeszkoda. W Polsce, ścieżka do uzyskania profesjonalnej pomocy medycznej dla osób transpłciowych jest skomplikowana i obarczona wieloma barierami. Młodzież często napotyka na brak specjalistów, długie czasy oczekiwania na wizyty oraz niezrozumienie ze strony personelu medycznego.

W odpowiedzi na te wyzwania przygotowaliśmy warsztaty arteterapeutyczne skierowane do osób w wieku 15-18 lat, doświadczających dysforii płciowej.

W programie warsztatów skupiamy się na takich tematach jak:

  • świadoma praca z ciałem,
  • wzmocnienie poczucia własnej tożsamości,
  • omówienie trudności związanych z odczuwaniem dysforii,
  • praca z emocjami,
  • wzmocnienie samooceny.

Dodatkowym atutem naszych warsztatów jest ich grupowy charakter, który da uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, umożliwi wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie. W taki sposób budujemy społeczność, która wzajemnie wspiera się i inspiruje.

Warsztaty mają formę cyklu dwunastu spotkań grupowych (grupa od 5-8 osób), prowadzącą warsztaty jest arteterapeutka Anna Mikołajczyk, której pracę wspiera Tomasz Jakubowski.

Organizacja spotkań:

1 Etap – Zgłoszenie– wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem (45 min)*

2 Etap – Zajęcia grupowe dla młodzieży (12 spotkań w cyklu, 1x w tygodniu, 90 min)

Zajęcia odbywają się cyklicznie w piątki, w godzinach popołudniowych (nie wcześniej niż 17:30). **

*Przeprowadzenie wywiadu pozwala zakwalifikować uczestnika do udziały w grupie lub znaleźć/wskazać dla niego najbardziej adekwatną i rozwijającą drogę.
**Termin zostanie uzgodniony po konsultacjach w oparciu o możliwości uczestników.

Przedstawiamy szczegóły oferty:

Grupa wiekowa: 15-18 lat
Czas trwania zajęć: 90 min
Termin: piątek (cyklicznie co tydzień)
Koszt zajęć: 1 440,00 zł – cykl tygodniowy to 12 zajęć (3 miesiące)*

Koszt konsultacji poprzedzającej zajęcia wynosi 200,00 zł.

*Możliwe jest dokonanie płatności w 3 częściach, każda w wysokości 480 zł. Płatność ratalna do 10 dnia miesiąca.

 

Zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl 

Kontakt

ul. 3 Maja 13/6, III piętro
Katowice
tel.  793 533 003
e-mail: rejestracja@kontinuum.pl