Anna Mikołajczyk

Anna Mikołajczyk

Jestem arteterapeutką. Ukończyłam interdyscyplinarny, międzyuczelniany kierunek Arteterapia na Uniwersytecie Śląskim, Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. W trakcie studiów zdobywałam doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi w różnych placówkach, między innymi: w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, w Środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Salve w Sosnowcu, a także w Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore w Katowicach. Aktualnie prowadzę warsztaty dla młodzieży oraz osób dorosłych należących do grup mniejszościowych. Podczas zajęć arteterapeutycznych podchodzę indywidualnie do każdej z osób uczestniczących. Priorytetem jest dla mnie zapewnienie bezpiecznej i komfortowej atmosfery do wyrażania zarówno własnych emocji, jak i odczuwanych trudności oraz indywidualnych doświadczeń.

W Kontinuum Anna Mikołajczyk będzie prowadziła arteterapię. Arteterapia jest formą wsparcia rozwoju osobistego. Opiera się ona o stwierdzenie, że twórczość artystyczna jest wrodzoną cechą człowieka. Oznacza to między innymi, że jej działanie można wykorzystać w każdej grupie wiekowej, a także nie trzeba mieć żadnych umiejętności plastycznych, aby móc uczestniczyć w zajęciach. W arteterapii najważniejszy jest proces twórczy. Pozwala on na wyrażanie własnych emocji w sposób niewerbalny oraz pomaga w uświadomieniu i wyrażeniu swoich potrzeb.
Dla kogo?
Warsztaty są skierowane do osób w wieku 15 - 18 lat, które doświadczają dysforii płciowej. Podczas warsztatów między innymi zajmiemy się tematami świadomej pracy z ciałem, wzmocnienia poczucia własnej tożsamości, trudności związanych z odczuwaniem dysforii, pracy z emocjami czy wzmocnienia samooceny. Dodatkowo grupowy charakter zajęć pozwala osobom uczestniczącym na wymianę doświadczeń i wzajemne wsparcie.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • arteterapeutka