Psychologia dziecięca Katowice

 

psychologia dzieci

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Obszary, którymi zajmuje się psycholog dziecięcy to:

 • nadmierne i długotrwałe rozdrażnienie,
 • trudności w skupieniu się na zabawie lub nauce,
 • kłopoty ze snem – bezsenność lub przeciwnie – nadmierna senność,
 • przeżywanie dużego stresu lub nadmiernego niepokoju,
 • nadwrażliwość na bodźce,
 • zaburzenia łaknienia; brak apetytu lub nadmierne objadanie się,
 • zmiany zachowania, często występujące na skutek dużych zmian życiowych (przeprowadzka, narodziny rodzeństwa, rozstanie rodziców itp.),
 • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami,
 • agresja,
 • przeżycie bardzo silnego stresu, np. śmierć bliskiej osoby,
 • masturbacja dziecięca,
 • spektrum zaburzeń autystycznych (ASD),
 • traumy. 

 

Jak wygląda wizyta u psychologa dziecięcego?

Pierwsza konsultacja odbywa się z rodzicami bez obecności dziecka. Jeżeli posiadają państwo dokumenty takie jak na przykład opinie ze szkoły/przedszkola to warto je ze sobą zabrać.

W jakim wieku dziecko może iść do psychologa?

W Centrum Terapii Kontinuum w Katowicach oferujemy konsultację u psychologia dziecięcego dla dzieci już od 3 roku życia. W sprawie młodszych dzieci oferujemy psychoedukację dla rodziców. 

Czym zajmuje się psycholog?

Psycholog to absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia. Przedmiotem jego zainteresowań jest psychika ludzka – zarówno jej zaburzenia i choroby, jak i działania profilaktyczne mające na celu zachowanie zdrowia psychicznego, zanim dojdzie do zaburzenia.

Działalność zawodowa psychologa jest wszechstronna – obejmuje oświatę, medycynę, sport, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania, różnego rodzaju organizacje, zakłady pracy, aż w końcu reklamę i marketing. Zawód psychologa zalicza się do zawodów zaufania publicznego. Oznacza to, że jest profesją polegającą na wykonywaniu swojej pracy w trosce o nawiązanie jak najlepszej relacji z odbiorcą swoich usług.

Z uwagi na szczególny charakter swojej pracy zobowiązuje się do działania zgodnie z normami etyki zawodowej. Psycholog może udzielić wszechstronnego wsparcia zarówno osobie poszukującej jedynie porady, jak i osobie świadomej tego, że dotknęły ją poważniejsze problemy natury psychicznej. Rozmowa z psychologiem jest odpowiednim rozwiązaniem tak naprawdę dla każdego.  

Do psychologa możemy zgłosić się z problemami związanymi w kwestiach rodzinnych, zawodowych, szkolnych, małżeńskich, rozwojowych, adaptacyjnych, społecznych, psychosomatycznych czy też z problemami życia codziennego i poczuciem ogólnego obciążenia emocjonalnego. Pomoc psychologa zazwyczaj jest stosunkowo krótkoterminową formą pomocy, opierająca się na kilku konsultacjach w celu postawienia diagnozy i wydania opinii, wykonania testów psychologicznych lub warsztatu nabywania pewnych umiejętności np. radzenia sobie ze stresem. Ponadto może być wstępem do leczenia psychiatrycznego lub do psychoterapii. Psycholog może również odbyć kilkuletnie szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty

 

Czym się różni psycholog od pedagoga?

Psycholog skupia się na rozwoju psychicznym dziecka, obserwując jego zachowania i ich wpływ na stosunek dziecka do otoczenia. Poszukuje źródeł i przyczyn danego zachowania, może także pomóc w zrozumieniu pewnych procesów lub, jeśli istnieje taka potrzeba może także pomóc w ich zmianie i wypracowaniu nowych metod radzenia sobie. 

Pedagog skupia się głównie na problemach wychowawczych, diagnozuje indywidualne potrzeby dzieci – zarówno edukacyjne, jak i rozwojowe. Wspiera wszechstronny rozwój dziecka i jego uczenie się, stara się pomóc w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych i/lub stara się im zapobiegać. Mogą to być problemy takie jak dysleksja, dysortografia, trudności w nauce. 

 

Specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech, dr Jagoda Sikora, mgr Agnieszka Wosz, mgr Justyna Kopic, mgr Michalina Huras-Łuczyńska, mgr Alicja Krupińska, dr Ida Szwed, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Małgorzata Halkiewicz, mgr Aleksandra Marczak, mgr Magdalena Berek-Zamorska

 

 

 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl