mgr Michalina Huras-Łuczyńska

mgr Michalina Huras-Łuczyńska

Michalina Huras-Łuczyńska jest psychologiem, psychotraumatologiem, ukończyła psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe o kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach. Jest absolwentką kursu „Problemy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach oraz Studium Psychologii Sądowej w DCP we Wrocławiu. Jest certyfikowanym diagnostą Monachijskiej Funkcjonalnej Skali Rozwojowej uprawniającą do diagnozy rozwoju dziecka od 0 do 6 lat. Ukończyła kurs terapii EMDR akredytowany przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR, którego jest członkiem. 

Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół psychologii rozwojowej, kształtowania się przywiązania, traum relacyjnych zwłaszcza w obszarze rozwoju dziecka do 6 r.ż. oraz ich wpływu na kształtowanie się osobowości w wieku dorosłym. 

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością i ich rodzinami (m.in. spektrum autyzmu, dziecięcym porażeniem mózgowym, zespołami wad genetycznych, wcześniactwa). Pracuje z dziećmi doświadczającymi lęku, fobii, lęku separacyjnego, napadów paniki, nadmiernej złości, zaburzeń zachowania oraz specyficznych trudności życiowych i rodzinnych, np. kryzysu, rozwodu rodziców, choroby w rodzinie, śmierci w rodzinie, żałoby, wypadków, zdarzeń traumatycznych (prowadzi diagnozę i terapię dzieci w zakresie PTSD), traum złożonych i relacyjnych, m.in. zaburzeń więzi, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych czy po adopcji. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie diagnozy dziecka i rodziny w kontekście postepowań w sprawach rodzinnych i nieletnich (rozwód, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, demoralizacji, przemocy w rodzinie). W zakresie pomocy osobom dorosłym specjalizuje się w terapii osób po doświadczeniach traumatycznych.

Michalina Huras-Łuczyńska swoje doświadczenie zawodowe w pracy klinicznej zdobyła pracując z dziećmi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodku Wczesnej Interwencji dla dzieci do lat 3 w Opolu, Katolickim Ośrodku Adopcyjnym, Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Homo Creator” i Centrum Logopedyczno-Psychologicznym CLIPP w Opolu. 

Obecnie jest w trakcie certyfikacji na Practicionera EMDR dzieci i młodzieży. Rozpoczęła też roczne Seminarium z psychologicznej pomocy okołoporodowej.

Aktualnie zajmuje się zarówno pracą diagnostyczną w ramach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów, jak również w ramach pracy terapeutycznej w Centrum Terapii Kontinuum. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej.

Michalina Huras-Łuczyńska w Centrum Terapii Kontinuum skupia się na diagnozie i terapii dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, opiece okołoporodowej oraz terapii osób dorosłych po doświadczeniach traumatycznych (wypadki komunikacyjne, napaść, kataklizmy, wojna, przemoc, molestowanie, gwałt, choroba nowotworowa, traumatyczny poród, utrata dziecka). W Kontinuum zajmuje się m.in. psychoterapią dziecięcą.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR