Pedagogika Katowice

Pedagogika

Nasi Specjaliści:

W Centrum Terapii Kontinuum w Katowicach oferujemy konsultację z mgr Elżbietą Jakubczyk – jest pedagogiem specjalnym oraz terapeutą integracji sensorycznej oraz u mgr Joanny Kardasińskiej – jest pedagogiem, trenerem PTP i mediatorem.

 

Pedagog Katowice Cennik:

 

Spotkanie konsultacyjne z rodzicami 90 minut 270 zł
Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 90 minut 260zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 60 minut 220zł
Spotkanie podsumowujące z rodzicami 60 minut 220zł
Wydanie opinii   270zł

 

 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl

Czym zajmuje się pedagogika?

Ukazuje stan wiedzy i praktycznych umiejętności szkolnych dziecka, a także przedstawia faktyczny poziom nabytych sprawności w odniesieniu do wymagań programowych klasy, do której dziecko uczęszcza. Diagnozę pedagogiczną  przeprowadza się w celu ustalenia, jak dziecko radzi sobie z nauką oraz przyswajaniem wiedzy. Obejmuje ona również najmłodszych uczniów, dzieci w klasie „0”, które zgłaszają się na badanie w celu ustalenia, czy są gotowe do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Inaczej nazywane jest to badaniem gotowości szkolnej.

Dziecko w jakim wieku może odbyć wizytę u pedagoga?

W Centrum Terapii Kontinuum oferujemy konsultacje u pedagoga dla dzieci już w wieku przedszkolnym. 

Z jakimi trudnościami warto zgłosić się do pedagoga?

Po pomoc do pedagoga warto udać się, gdy:

 • dziecko odczuwa trudności w kontakcie z rówieśnikami,
 • w środowisku życia dziecka występuje dużo stresorów,
 • występują problemy wychowawcze,
 • pogorszenie się zachowania dziecka lub jego relacji z rodzicami,

oprócz tego oferujemy diagnozę:

 • dysleksji,
 • dysortografii,
 • dyskalkulii,
 • dyspraksji,
 • zaburzeń mowy i języka,
 • ADD,
 • ADHD,
 • ASD.

Jak wygląda pierwsza wizyta? Czy wymagane jest szczególne przygotowanie do wizyty?

Diagnoza pedagogiczna nie wymaga żadnych wcześniejszych przygotowań. Zaleca się, aby dziecko na konsultację przyszło wypoczęte. Jeśli dziecko nosi okulary, to należy zabrać je ze sobą, ponieważ podczas konsultacji sprawdzana będzie umiejętność czytania i pisania.  

Kim jest pedagog?

Pedagog jest osobą po ukończeniu magisterskich studiów pedagogicznych. Miejscem pracy pedagoga są zazwyczaj placówki oświaty. Swoją pomoc kieruje do dzieci, młodzieży, ich opiekunów i/lub nauczycieli. W praktyce zawodowej skupia się na diagnozie pedagogicznej, opiniowaniu i udzielaniu pomocy często również we współpracy z innymi pracownikami danej placówki. Pedagog bada i opisuje zjawiska wychowawcze w kontekście procesów psychicznych, uwzględniając jednocześnie różnorodne oddziaływania na człowieka, które warunkują rozwój w różnych okresach życia. Jego obszarami zainteresowania są więc: środowisko domowe, rodzina, przedszkole lub szkoła, krąg rówieśników i całe otoczenie społeczne. Pedagog może pomóc w uporaniu się na przykład z poczuciem osamotnienia w szkole i rozwiązaniu problemów z komunikacją lub w przygotowywaniu uczniów do indywidualnego toku nauczania. Także w przypadku innych trudności możemy liczyć na jego wsparcie, nawet w sytuacjach, z którymi dziecko mierzy się w domu rodzinnym. Ponadto może zbadać możliwości dziecka lub nastolatka i wesprzeć jego rozwój przy jednoczesnym uwzględnieniu jego potrzeb.Osoby dorosłe, czyli rodziców oraz pracowników placówek oświaty pedagodzy wspierają w momencie napotkania trudności pedagogiczno-wychowawczych, w minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych czy też w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami.