mgr Joanna Kardasińska

mgr Joanna Kardasińska

Joanna Kardasińska jest pedagogiem, trenerem PTP i mediatorem. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika specjalna oraz Psychokorekcję zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończyła również Śląską Szkołę Trenerów PTP „Gniazdo” w Katowicach (rekomendacja trenerska PTP II stopnia), studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz  Prawo dowodowe.

Doświadczenie zawodowe zdobyła wieloletnią praktyką w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży oraz udzielania wsparcia i pomocy rodzinie, prowadzeniem grup warsztatowych i treningowych, psychoedukacją. Jej obszarem działania są: diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych i poradnictwo.

Zainteresowania zawodowe:

  • zaburzenia ze spektrum autyzmu;
  • zaburzenia rozwoju mowy lub języka;
  • zaburzenia rozwojowe dotyczące koordynacji ruchowej (m.in. dyspraksja);
  • zaburzenia z deficytem uwagi i nadaktywnością (ADHD).

W Kontinuum zajmuje się pedagogiką.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • pedagog