mgr Joanna Kardasińska

mgr Joanna Kardasińska

Joanna Kardasińska jest pedagogiem, trenerem PTP i mediatorem. Ukończyła studia na kierunku Pedagogika specjalna oraz Psychokorekcję zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również Śląską Szkołę Trenerów PTP „Gniazdo” w Katowicach (rekomendacja trenerska PTP II stopnia), Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunkach: Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów oraz Prawo dowodowe. Aktualnie w trakcie studiów na kierunku Psychologia kliniczna z psychoterapią.

Doświadczenie zawodowe zdobywała wieloletnią praktyką w zakresie diagnozy oraz udzielania wsparcia i pomocy rodzinie, prowadzeniem grup warsztatowych i treningowych, psychoedukacją.
Jej obszarem działania są: diagnoza, poradnictwo, psychoedukacja.

Zainteresowania zawodowe:

Diagnoza w obszarze:
zaburzenia ze spektrum autyzmu, zaburzenia rozwoju mowy i języka, ADHD, zaburzenia koordynacji ruchowej (m.in. dyspraksja), zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi,

Wsparcie i pomoc rodzinie:
diagnoza sytuacji problemowej, pomoc w odbudowaniu więzi i właściwych relacji dziecka z drugim rodzicem – w sytuacji braku porozumienia między rodzicami mieszkającymi w rozłączeniu, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji spornych – w obszarze władzy rodzicielskiej.

W Centrum Terapii Kontinuum zajmuje się diagnozą dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz psychoedukacją.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • pedagog