dr Jagoda Sikora

dr Jagoda Sikora

Dr Jagoda Sikora jest psychologiem dziecięcym, posiada specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne (pozwalające na pracę w przedszkolu lub szkole). Zdobyła doświadczenie w pracy klinicznej, pracując z dziećmi i młodzieżą między innymi w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka oraz licznych placówkach wsparcia ambulatoryjnego i dziennego. Aktualnie zajmuje stanowisko adiunkta na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Psychologii. Ukończyła dwa poziomy szkolenia certyfikacyjnego z podejścia Self-Reg (metody samoregulacji) – zarówno kurs foundation jaki i facylitator organizowany przez Mehrit Centre w Kanadzie, studium terapii dzieci i młodzieży oraz kurs podstawowy podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach TSR.

Aktualnie kształci się w ramach 4 letniego kursu psychoterapii rodzin. Swoją wiedzę poszerzała również odbywając liczne szkolenia z zakresu pracy interwencyjnej i diagnostycznej z dziećmi młodzieżą. Od 7 lat współpracuje z Fundacją Rozwoju i Promocji Psychoterapii. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapii grupowej dla dzieci, które zdobyła pracując w Centrum Pomocy Systemowej DIADA w Gliwicach.

W Centrum Terapii Kontinuum zajmuje się psychoterapią dzieci poniżej 10 roku życia.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psychoterapeuta dzieci, psycholog