mgr Alicja Krupińska

mgr Alicja Krupińska

Alicja Krupińska jest psychologiem dzieci i młodzieży. Posiada specjalizację wychowawczo-rozwojową oraz kliniczną dzieci i dorosłych. Alicja Krupińska posiada długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży. Pracowała również w zakresie diagnozy i terapii dzieci po przemocy psychicznej i fizycznej w tym przemocy seksualnej. Ma wieloletnie doświadczenie w rozpoznawaniu przemocy seksualnej wynikające m.in. z pracy biegłego sądowego. Ponadto posiada doświadczenie w charakterze trenera grupowej pracy warsztatowej i trenera umiejętności interpersonalnych. W pracy psychologiczno-terapeutycznej Alicja Krupińska jest zwolennikiem holistycznych rozwiązań pomocowych.

Obszar działania:

  • trudności szkolne i wychowawcze dzieci i młodzieży (zaburzenia emocji i zachowania),
  • problemy emocjonalne dzieci, młodzieży, dorosłych (zaburzenia nastroju, lęki, alienacja rodzicielska),  
  • diagnoza i terapia dziecka wykorzystywanego seksualnie (rozpoznawanie przemocy, terapia),
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog dziecięcy