mgr Aleksandra Marczak

mgr Aleksandra Marczak

Mgr Aleksandra Marczak ukończyła studia I stopnia na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching oraz studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Śląskim. Specjalności, które wybrała na studiach to psychologia kliniczna oraz psychologia rozwoju i badań nad rodziną. Podczas studiów zajmowała się wolontariatem w Ośrodku Opiekuńczo Wychowawczym oraz w MOPSie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej, gdzie prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne, wspiera w przypadkach kryzysowych (brak akceptacji ze strony grupy, autoagresja, przemoc, niska samoocena). Mgr Aleksandra Marczak pracuje również w szkole ponadpodstawowej, gdzie wspiera adolescentów oraz młodych dorosłych. W obu szkołach współpracuje z rodzicami, którzy zgłaszają niepokojące zachowania dziecka.

Mgr Aleksandra Marczak interesuje się szeroko rozumianą Terapią Schematów. Odbyła szkolenia z zakresu modeli terapii schematów w pracy nad materiałem sennym i koszmarami nocnymi oraz z zakresu schematu opuszczenia, organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie. Ukończyła kursy dotyczące profilaktyki, diagnozy oraz terapii uzależnień behawioralnych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu, oraz kurs dotyczący pracy z uczniem w depresji i skłonnościami do samookaleczeń prowadzony przez Fundację Smart Law. Brała udział w kursie dotyczącym pomocy ofiarom przestępstw organizowany przez Komendę Policji w Katowicach oraz Uniwersytet Śląski.

Pracuje z dziećmi wspierając ich zasoby, tak by mogły odpowiednio radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Mgr Aleksandra Marczak prowadzi indywidualne konsultacje dla dzieci podatnych na stres, skłonnych do samookaleczeń lub ataków paniki. Wspiera dzieci lękowe oraz te ze skłonnością do agresji.

 

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog