Klaudia Kapłon-Szmida

Klaudia Kapłon-Szmida

Mgr Klaudia Kapłon-Szmida jest absolwentką psychologii w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, a także Terapeutą Integracji Sensorycznej. Jest psychologiem dziecięcym w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Gestalt. W swojej pracy wykorzystuje elementy Treningu Umiejętności Społecznych, a także Stosowanej Analizy Zachowania bazując na wiedzy pozyskanej w trakcie licznych szkoleń. Doświadczenie zdobywała pracując w Przedszkolu Terapeutycznym, gdzie prowadziła zajęcia rewalidacyjne, zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz terapię grupową dla dzieci zaburzeniami rozwojowymi, a także w szkole integracyjnej. Klaudia Kapłon-Szmida świadczy pomoc psychologiczną dla dzieci od 5 r.ż do pełnoletniości oraz prowadzi konsultacje psychologiczne z rodzicami. Uczestniczy w szkoleniach i kursach stale poszerzając swoją wiedzę i doskonaląc warsztat pracy.

Pracuje wspierając w:

- sytuacjach kryzysowych

- trudnościach w relacjach "rodzic - dziecko"

- rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog dziecięcy, terapeuta integracji sensorycznej