dr Ida Szwed

dr Ida Szwed

dr Ida Szwed jest doktorem psychologii, psychoterapeutą. Prowadzi diagnozę rozwojową małych dzieci do 7 r.ż., także terapia dzieci mutystycznych, jąkających się. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej oraz terapii logopedycznej

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • Psycholog, psychoterapeuta