mgr Aleksandra Paruzel-Czech

mgr Aleksandra Paruzel-Czech

Aleksandra Paruzel-Czech jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała  w pracy w latach 2001-2004 w Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie "Szansa" w Bytomiu, następnie w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Specjalnej Troski w Tarnowskich Górach. Praktykę psychologiczną zdobywała takżę w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Pracowała w placówce medycznej Medicover, NZOZ FENIKS, Instytucie Rozwoju Osobowości „Self” oraz obszarze HR w tematyce relacji interpersonalnych.

Aleksandra Paruzel-Czech posiada doświadczenie prowadzenia zajęć warsztatowych w grupach, zarówno osób dorosłych jak i dzieci, pełniąc rolę wykładowcy, terapeuty zajęciowego lub psychologa szkolnego. Ukończyła także staż absolwencki w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Aktualnie prowadzi prywatną praktykę zawodową, zajmując się terapią indywidualną osób dorosłych i rodzin. Pracuje także z dziećmi i młodzieżą. Swoją praktykę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

W Kontinuum zajmuje się psychoterapią dziecięcą.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psychoterapeuta, psycholog