dr Magdalena Berek-Zamorska

dr Magdalena Berek-Zamorska

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Posiada przygotowanie pedagogiczne i jest certyfikowanym edukatorem seksualnym.

Stale podnosi swoją wiedzę i kompetencje, uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Współpracuje ze szkołami oraz innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie psychoedukacji i edukacji równościowej i psychoseksualnej prowadząc wykłady, prelekcje i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców, kadry nauczycielskiej. Naukowo zajmuje się zagadnieniem przyjemności i trudności w jej odczuwaniu w perspektywie prawidłowego funkcjonowania seksualnego.

Udziela pomocy psychologiczno-seksuologicznej dzieciom w wieku szkolnym i młodzieży. Prowadzi konsultacje, których celem jest edukacja dotycząca seksualności dla dzieci i nastolatków (także z zaburzeniami neurorozwojowym i niepełnosprawnościami). Udziela wsparcia i pomocy dorosłym - rodzicom, opiekunom - towarzyszącym dzieciom i nastolatkom w pozytywnym rozwoju psychoseksualnym.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • Psycholog, seksuolog, edukator seksualny