mgr Dominik Adamek

mgr Dominik Adamek

Dominik Adamek to psycholog (Uniwersytet Śląski w Katowicach), interwent kryzysowy (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, International Critical Incident Stress Foundation), certyfikowany doradca ds. HIV/AIDS (Krajowe Centrum ds. AIDS Agenda Ministra Zdrowia). Jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz licznych studiów podyplomowych, kursów i szkoleń zawodowych.

 

W praktyce zawodowej zajmuje się pierwszą pomocą psychologiczną i interwencją kryzysową, czyli wspieraniem osób w odzyskiwaniu równowagi i radzeniu sobie obliczu trudnych zdarzeń i sytuacji losowych. Towarzyszy Klientom w odzyskiwaniu poczucia sprawczości i poszukiwaniu możliwości poradzenia sobie. Wspiera w określaniu potrzeb, przygotowaniu do zmiany, wypracowaniu gotowości do działania oraz w utrzymaniu motywacji i zaangażowania w radzeniu sobie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w zespołach pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej wspierających m.in. w obliczu pandemii SARS-Cov-2,  Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii w Zabrzu, Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym w Chorzowie, Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Profilaktyki Przedekspozycyjnej i Poekspozycyjnej HIV w Gdańsku, jak również w ramach prywatnej praktyki psychologicznej.

 

Zawodowo szczególnie bliskie są mu potrzeby członków społeczności LGBT+, osób używających substancji psychoaktywnych, podejmujących ryzykowne zachowania seksualne i żyjących z HIV oraz osób doświadczających trudnych sytuacji i kryzysów związanych z wykonywaniem pracy zawodowej i funkcjonowaniem w organizacjach.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog, interwent kryzysowy, seksuolog