mgr Aneta Neffe

mgr Aneta Neffe

Aneta Neffe jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie dające uprawnienia do pracy jako psychoterapeuta. Jest specjalistą interwencji kryzysowej.

Aneta Neffe zajmuje się prowadzeniem terapii indywidualnej zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Pracuje także z parami. Pomocą psychologiczną oraz psychoterapią zajmuje się od 16 lat. W swoje pracy wspiera placówki oświatowe takie jak przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja. Ponadto posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w ramach interwencji kryzysowej.

Pracując z dziećmi i młodzieżą, konsultuje także rodziców. Rozpoczynając współpracę przeprowadza wstępną konsultację tylko rodziców. Jest to istotne, by przed rozpoczęciem pracy z dzieckiem uzyskać informację na temat jego sytuacji rodzinnej, rozwoju, przeprowadzić wywiad na temat zachowań, które są obserwowane przez rodziców i otoczenia dziecka, omówić obawy z tym związane oraz oczekiwania co do terapii.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psychoterapeuta