mgr Zofia Proczka-Śnieżek

mgr Zofia Proczka-Śnieżek

Zofia Proczka-Śnieżek jest psychologiem, psychoterapeutą, seksuologiem. Jest absolwentką Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nauk o Rodzinie o specjalności poradnictwo i mediacje Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu Seksuologii klinicznej – opiniowanie, edukacja, terapia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zofia Proczka-Śnieżek ukończyła również całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii. Pracuje w nurcie systemowo-psychodynamicznym. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez staże kliniczne podejmowane w pododdziałach Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży oraz Zakładzie Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a także na Oddziale Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie. Współpracowała z Poradnią Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Strzelcach Opolskich. Przez 5 lat współprowadziła grupę terapeutyczną dla młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym w Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim. Uczestniczyła także w rocznym seminarium „Praca psychoterapeutyczna z kobietą w ciąży i diadą matka niemowlę” realizowanym przez Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń we Wrocławiu.

Aktualnie Zofia Proczka-Śnieżek współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Zespołem Leczenia Środowiskowego w Opolu i jest związana z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Leśnicy. Jest członkinią Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Wciąż poszerza swoją wiedzę i doświadczenie uczestnicząc w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach i seminariach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci oraz osób dorosłych i młodzieży, terapię rodzin i par.

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog, psychoterapeuta, seksuolog