Diagnoza i terapia dzieci po przemocy psychicznej w tym przemocy seksualnej

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA DZIECI PO PRZEMOCY PSYCHICZNEJ

Czym jest przemoc fizyczna wobec dzieci? 

Przemoc fizyczna to celowe zachowanie rodzica lub opiekuna, które powoduje obrażenia dziecka, takie jak stłuczenia, złamania, oparzenia. To działanie wywołujące cierpienie fizyczne, narażające zdrowie i życie dziecka. Może być bierna (ograniczanie ruchu, zaniedbywanie podstawowych potrzeb) lub czynna (klapsy, bicie, szarpanie). Skutki obejmują obrażenia ciała, trudności emocjonalne i zachowawcze, zaburzenia somatyczne oraz długotrwałe problemy interpersonalne.

 

Czym jest przemoc psychiczna wobec dzieci? 

Przemoc psychiczna to działania deprymujące dziecko, budzące w nim strach przed konsekwencjami zachowań opiekunów. Może obejmować obrażanie, wyśmiewanie, groźby, ograniczanie swobody i decyzji, oraz izolowanie. Nie pozostawia widocznych obrażeń cielesnych, ale prowadzi do utraty poczucia wartości, zubożonego rozwoju emocjonalnego i trudności w nawiązywaniu relacji.

 

Czym jest przemoc seksualna wobec dzieci? 

Przemoc seksualna to zachowania dorosłych polegające na wykorzystywaniu seksualnym dziecka. Może obejmować rozmowy o treści seksualnej, dotykanie intymnych części ciała, stosunki płciowe, ekshibicjonizm, pornografia, prostytucję. Jest najokrutniejszą formą przemocy, niesie skrajne negatywne skutki dla zdrowia emocjonalnego i fizycznego dziecka, wywołując lęki, zaburzenia rozwojowe i zachowania.

 

Cele terapii dzieci po przemocy:

  • Podstawowym celem terapii jest pomoc dziecku w odzyskaniu poczucia bezpieczeństwa i stabilności emocjonalnej, które zostało naruszone w wyniku doświadczonej przemocy.
  • Dziecko jest wspierane w wyrażaniu i zrozumieniu swoich uczuć związanych z przeżytą przemocą. Praca nad zrozumieniem i przetworzeniem traumatycznych przeżyć jest kluczowa dla zdrowego rozwoju emocjonalnego.
  • Dziecko uczy się alternatywnych, zdrowych strategii radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami, zamiast sięgać po destrukcyjne zachowania.
  • Terapia pomaga dziecku w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, który został może zostać zachwiany w wyniku doświadczonej przemocy.
  • Dziecko jest wspierane w nauce zdrowych wzorców komunikacji i relacji z innymi, co może pomóc w uniknięciu toksycznych wzorców w przyszłości.

 

Przemoc fizyczna, psychiczna i seksualna wobec dzieci ma dalekosiężne konsekwencje dla ich zdrowia emocjonalnego i psychologicznego. Dzieci doznające przemocy często wykazują zmiany zachowań, związane z traumą i niskim poczuciem wartości. Rozpoznawanie objawów oraz zapewnienie terapii specjalistycznej jest kluczowe dla ich zdrowego rozwoju i zdolności do nawiązywania zdrowych relacji w przyszłości.

 

Specjaliści: mgr Alicja Krupińska 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl