Diagnoza rozwojowa dorosłych

Diagnoza rozwojowa dorosłych katowice

Diagnoza rozwojowa dorosłych w naszym Centrum obejmuje pracę z osobami dorosłymi, w każdym wieku. Oferujemy diagnostykę między innymi w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADD/ADHD) u osób dorosłych oraz specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu lub liczeniu, takich jak; dysleksja, dysgrafia, dysortografia czy też dyskalkulia.

 

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od pierwszej konsultacji indywidualnej osoby badanej ze specjalistą i przeprowadzeniu wywiadu. Diagnoza obejmuje analizę przebiegu rozwoju osoby dorosłej począwszy od dzieciństwa. Warto zabrać ze sobą na pierwszą wizytę dokumentację edukacyjną i/lub medyczną, jeśli takową posiadamy. Często w proces diagnostyczny angażowana jest rodzina osoby badanej. 

Specjaliści: Joanna Kardasińska

 

 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl