Konsultacja psychologiczna

 

 

Konsultacja psychologiczna

Czym się charakteryzują konsultacje psychologiczne?

Konsultacje psychologiczne to sesje, podczas których osoba lub para spotyka się
z wykwalifikowanym psychologiem. Typowo trwają one od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W trakcie tych spotkań psycholog skupia się w pełni na potrzebach i wyzwaniach zgłoszonych przez pacjenta(-ów). Długość i częstotliwość konsultacji uzależniona jest od stopnia skomplikowania sytuacji. Niektóre kwestie można rozwiązać w ramach pojedynczej wizyty, podczas gdy inne mogą wymagać serii spotkań.

W przypadku, gdy psycholog i pacjent(-ci) wspólnie zdecydują, że problem potrzebuje dłuższego wsparcia, mogą podjąć decyzję o ustaleniu szczegółowego planu. W takim przypadku zostaje sporządzony kontrakt (tzw. kontrakt terapeutyczny) między specjalistą, a pacjentem, który precyzuje m.in. liczbę spotkań, ich charakter oraz gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej, liczbę sesji i ich częstotliwość, oczekiwane cele.

Konsultacje psychologiczne to wartościowe narzędzie, które pomaga pacjentom skoncentrować się na swoich wyzwaniach emocjonalnych i psychicznych w bezpiecznym i wspierającym środowisku.

 

Główne cechy konsultacji psychologicznej to:

  • w trakcie konsultacji psycholog aktywnie słucha i stara się empatycznie zrozumieć myśli, emocje i doświadczenia pacjenta(-ów). tworzy to atmosferę zaufania
    i akceptacji,
  • psycholog pomaga dokładnie zrozumieć źródła problemu, identyfikując czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które mogą wpływać na funkcjonowanie,
  • poprzez rozmowę i dialog psycholog pomaga spojrzeć na sytuację z różnych perspektyw, co może pomóc w lepszym zrozumieniu własnych reakcji i zachowań,
  • psycholog pomaga w identyfikacji konkretnych kroków do rozwiązania problemu, opracowaniu strategii radzenia sobie i osiągnięciu postawionych celów,
  • na koniec konsultacji wspólnie zostaje ustalony plan dalszych działań, takich jak częstotliwość spotkań, ewentualne ćwiczenia do wykonania między sesjami oraz cele terapeutyczne, tzw. kontrakt terapeutyczny.

 

Specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech, dr Jagoda Sikora, mgr Agnieszka Wosz, mgr Justyna Kopic, mgr Michalina Huras-Łuczyńska, mgr Alicja Krupińska, dr Ida Szwed, mgr Małgorzata Halkiewicz, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Aleksandra Marczak, mgr Magdalena Berek-Zamorska

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod 793 533 003 

lub skontaktuj się poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl