mgr Anna Góralczyk-Haczek

mgr Anna Góralczyk-Haczek

Anna Góralczyk-Haczek jest magistrem psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje głównie wsparcie dla dzieci. Pracowała z osobami niepełnosprawnymi w warunkach domowych, z uczniami ze specjalnymi potrzebami w szkole, prowadziła zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu w Niepublicznym Specjalnym Punkcie Przedszkolnym „Błękitna Kraina” oraz warsztaty dla rodziców/opiekunów i nauczycieli. Pracowała także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Anna Góralczyk-Haczek posiada kilkuletnie doświadczenie, które zdobywała pracując nie tylko w Polsce, ale także w Wielkiej Brytanii. W Gloucestershire College zdobyła certyfikat z kursu dotyczącego counsellingu.

Anna Góralczyk-Haczek jako psycholog dziecięcy specjalizuje się w diagnozowaniu zaburzeń neurorozwojowych właśnie u dzieci. Prowadzi diagnozę: ASD, ADHD, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, IQ, dyspraksji, zaburzeń mowy i języka. Ponadto posiada kwalifikacje pedagogiczne, które zdobyła pracując w Śląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "Oświata". Charakteryzuje się analitycznym myśleniem, które pomaga w obserwacji rozwoju dzieci pod kątem trudności. Anna Góralczyk-Haczek pomaga wykorzystać dzieciom ich zasoby i umiejętności w jak najlepszy sposób, jednocześnie wspierając ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli. 

Anna Góralczyk-Haczek na co dzień obserwuje, jak wielospecjalistyczna diagnoza oraz idące za nią oddziaływania terapeutyczne realnie zmieniają życie dzieci i ich rodzin. Kieruje się zasadą, że przy odpowiedniej współpracy specjalisty, rodziców/opiekunów oraz nauczycieli dzieci mają największą szansę na optymalne realizowanie swojego potencjału. Specjalizuje się w psychologii dziecięcej

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog dziecięcy