Anna Tompolska

Anna Tompolska

Psycholog dziecięcy i rodzinny z 16 - letnim doświadczeniem w zawodzie zdobytym w placówkach oświatowych. Ukończyła studia z psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o specjalności: psychologia wychowawcza, rodziny i rehabilitacji. Następnie poszerzała kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych: Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego (KUL), Stosowana Analiza Zachowania (SWPS), Podyplomowe studia rodziny i mediacji sądowej (UŚ), Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie (SWPS). Ukończyła roczne szkolenie: "Psychoterapia dzieci i młodzieży w nurcie behawioralno - poznawczym". Aktualnie w trakcie całościowego akredytowanego kursu psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo – ericksonowskim, prowadzonym przez Katowicki Instytut Psychoterapii. Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe uczestnicząc w licznych formach doskonalenia, związanych z procesem diagnozy i prowadzenia różnorodnych form terapii, na szkoleniach i kursach, m. in.:

 • trening metod relaksacyjnych dla dzieci,
 • Terapia Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień),
 • terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym ( I stopień),
 • sieć nauczycieli i specjalistów ds. wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci niepełnosprawnych,
 • metoda „Kid’s Skills”
 • rodzicielstwo, wychowanie i tworzenie środowisk skoncentrowanych na rozwiązaniach,
 • wyobraźnia w rozwiązaniach – zastosowanie kart metaforycznych,
 • certyfikowany kurs Empathy Dolls,
 • wspieranie dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi,
 • wczesna interwencja oraz terapia diagnostyczna w praktyce,
 • korygowanie zaburzeń zachowania dziecka we współpracy z rodzicem,
 • Terapia Schematów - Coaching dla rodziców,
 • szkolenie dla profesjonalistów: „Zaparcia nawykowe i moczenie”.

 

Pracując w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, przedszkolach i szkole uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Obecnie specjalizuje się w diagnozie rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży, głównie z ADHD, ASD, trudnościami w uczeniu się, również z niepełnosprawnością, terapii psychologicznej i wspieraniu dzieci w rozwoju, pamiętając, że ekspertami od dzieci są ich rodzice. Czasami konsultacje dla rodziców małych dzieci to podstawa zmian.

INFORMACJE

 • W Centrum Kontinuum:
 • diagnosta, psycholog dziecięcy