mgr Małgorzata Szywała

mgr Małgorzata Szywała

Małgorzata Szywała jest fizjoterapeutą z długoletnim stażem. Specjalizuje się w pracy z niemowlętami. Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, gdzie ukończyła studia z zakresu fizjoterapii oraz Studium Przygotowania Pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując między innymi w Centrum Fizjoterapii Dziecięcej w Tychach, w Centrum Diagnostyki i Terapii „In- Corpore”, gdzie prowadziła terapię pacjentów w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i korekcji wad postawy, a w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Jaworznie prowadziła terapię pacjentów metodą Halliwick. Ponadto Małgorzata Szywała posiada doświadczenie w pracy w szpitalu na oddziale rehabilitacji medycznej, na oddziale fizykoterapii, na oddziale ortopedii i reumatologii oraz w pracy z pacjentami na oddziale intensywnej terapii. Posiada także doświadczenie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. W Kontinuum zajmuje się fizjoterapią

Ukończone szkolenia:

 • Diagnostyka Metodą Prechtla
 • Syndrom KISS
 • NDT - Bobath Baby
 • Bilateralna Integracja – Program Szkolny
 • NDT – Bobath
 • Kinesiotaping w pediatrii
 • Halliwick
 • PNF w pediatrii
 • PNF podstawowy
 • PNF i skolioza 
 • Kurs z zakresu metody Lehnert – Schroth 
 • Kurs Odnowy Biologicznej i Masażu 
 • Kurs doskonalący z masażu II stopnia 
 • Ukończenia zajęć aktywnej rehabilitacji 
 • Ukończenie kursu dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

INFORMACJE

 • W Centrum Kontinuum:
 • fizjoterapeuta