mgr Agnieszka Wosz

mgr Agnieszka Wosz

Agnieszka Wosz jest psychologiem dziecięcym, ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu diagnozy i terapii neuropsychologicznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest certyfikowanym diagnostą Skali NBAS – Skali Oceny Zachowania Noworodka T. Brazeltona. Obecnie jest w trakcie szkolenia II stopnia Early Start Denver Model (ESDM), metody skierowanej do pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku od 12 miesiąca do 5 roku życia. Jej zainteresowania zawodowe oscylują wokół neuropsychologii oraz psychologii rozwojowej, zwłaszcza w obszarze rozwoju małego dziecka do 6r.ż.

Doświadczenie zawodowe Agnieszki Wosz obejmuje głównie diagnozowanie nieprawidłowości rozwojowych oraz prowadzenie terapii psychologicznej dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. 

Obszary jej pracy obejmują:

  • problemy z karmieniem,
  • problemy ze snem,
  • masturbację dziecięcą,
  • high-need baby,
  • diagnozę i terapię ASD (spektrum zaburzeń autystycznych),
  • zaburzenia neurorozwojowe(m.in. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, mpd),

 

Aktualnie Agnieszka Wosz współpracuje z Gliwickim Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnym oraz Ośrodkiem Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Centrum Pomocy Psychologicznej i Terapii Systemowej „Diada”, Stowarzyszeniu „Moc Wsparcia”, Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym, Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore, Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym Łubinowa.

 

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog dziecięcy