mgr Barbara Romanowska

mgr Barbara Romanowska

Jest psycholożką, psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji, terapeutką EMDR i terapeutką systemową. W Kontinuum zajmuje się psychoterapią indywidualną dorosłych.

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, tam również zdobyła przygotowanie pedagogiczne. Odbyła czteroletnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Ukończyła także szkolenia (dwa poziomy) w terapii EMDR (Eye Movement Desensitization And Reprocessing) pod kierunkiem dr Anabel Gonzales. Terapia ta jest pomocna w przetwarzaniu traumatycznych wspomnień, jest metodą oparta na dowodach naukowych i rekomendowaną przez WHO. Pani Barbara doświadczenie zawodowe i praktykę kliniczną zdobywała podczas zarówno staży i praktyk, jak też poprzez samodzielną pracę na stanowisku psychologa, psychologa szkolnego, psychoterapeuty, m.in. w oddziale psychiatrycznym stacjonarnym i dziennym, oddziale rehabilitacji neurologicznej, Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie, świetlicy dla dzieci z autyzmem oraz w roli psychologa szkolnego i przedszkolnego, a od kilku lat w prywatnym gabinecie psychoterapii. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Kieruje się Kodeksem Etycznym Psychologa i Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale poszerza swoją wiedzę i warsztat metod pracy.

Proces terapii zawsze poprzedzony jest kilkoma konsultacjami, aby ustalić problem i potrzeby pacjenta/pary/rodziny, a także wskazać formy pomocy. W razie decyzji o podjęciu psychoterapii - ustalane są jej cele i zasady współpracy, a następnie rozpoczyna się proces pracy nad pożądaną przez pacjenta zmianą.

Problematyka, którą się zajmuje, to:

· ataki paniki

· borderline

· dda

· depresja

· kryzys

· kryzys wieku średniego

· lgbtq

· nerwice

· ocd

· poczucie winy i wstydu

· problemy w związkach

· przemoc seksualna wobec dorosłych

· ptsd

· relacje i związki

· samotność i izolacja

· stres

· wypalenie zawodowe

· zaburzenia odżywiania

· zaburzenia snu

· złość

· żałoba

 

INFORMACJE

  • W Centrum Kontinuum:
  • psycholog, psychoterapeuta, terapeuta EMDR