Terapia niemowląt 

terapia niemowląt katowice

Terapia niemowląt w naszym Centrum oznacza kompleksową opiekę dla mam z dziećmi. Nasi specjaliści prowadzą między innymi terapię neuropsychologiczną, mogą pomóc też w problemach ze snem dziecka lub z problemami z karmieniem.

Opieki neuropsychologa mogą potrzebować zarówno dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, które występują od początku życia dziecka, jak i z zaburzeniami nabytymi – czyli takimi, które wystąpiły na skutek działania czynnika patogennego u prawidłowo rozwijającego się dziecka. Zadaniem neuropsychologa jest diagnoza dziecka i objęcie go opieką adekwatną do przyczyny powstawania nieprawidłowości. Mogą to być deficyty w zakresie funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego lub społecznego dziecka. Specjalista jednak nie skupia się tylko na trudnościach, które występują u dziecka, ale stara się także wspierać i rozwijać jego mocne strony.

Celem terapii neuropsychologicznej jest uczenie się wspierania rozwoju dziecka, sposobów radzenia sobie w sytuacji trudności, z którymi mierzy się dziecko i uczenie się kształtowania odpowiednich postaw dziecka. W terapii biorą więc udział dzieci wraz ze swoją rodziną, która również powinna uzyskać wsparcie. Dzieci do 6 roku życia zazwyczaj są obejmowanie wszesną stymulacją rozwoju i pracą z występującymi deficytami, a dzieci starsze wymagają terapii planowanej. 

Terapia neuropsychologiczna obejmuje pracę z takimi zaburzeniami jak:
-mikrocefalie,
– heterotopie,
– leukodystrofie
– dysgenezje,
– ADHD,
– FASD;
– dzieci z chorobami nowotworowymi w obszarze OUN jak guzy mózgu,
– dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych lub udarach,
– dzieci po niektórych chorobach somatycznych (np. chorobach metabolicznych, endokrynnych, białaczce), przeszczepach nerek, wątroby czy serca,
– a także dzieci z wrodzonymi zmianami mózgowymi jak wodogłowie, torbiele, dysplazje korowe

Jak wygląda pierwsza wizyta oraz jak się do niej przygotować? 

Pierwsza wizyta u specjalisty neuropsychologa rozpoczyna się od zebrania wywiadu z opiekunami dziecka. Pytania dotyczą:
– przebiegu ciąży oraz porodu,
– sytuacji rodzinnej,
– otoczenia dziecka (jego funkcjonowania codziennego zarówno w domu, jak i poza nim),
– dotychczasowego rozwoju dziecka,
– obserwowanych trudności u dziecka i jego niepokojących objawów
– ewentuntualnych przebytych chorób lub zabiegów dziecka – jeśli takowe miały miejsce, warto zabrać ze sobą dokumentację medyczną. 

Ilość spotkań potrzebnych do postawienia diagnozy jest kwestią indywidualną. Czasami wystarczy jedna konsultacja, ale ze względu na charakter badania i potrzeby dziecka badanie może trwać dłużej, np. dwa lub trzy spotkania. Po ustaleniu diagnozy neuropsycholog wystawia opinię, w której zawarta jest diagnoza, opis trudności i zdolności dziecka oraz zalecenia dotyczące ćwiczeń z dzieckiem i innych postępowań. 

Specjaliści: Agnieszka Wosz

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka niepokojące objawy, takie jak:

 • w okresie niemowlęcym/poniemowlęcym: 
 • zbyt szybki przyrost główki
 • brak symetrii napięcia mięśniowego
 • brak osiągania kamieni milowych w motoryce dużej i małej
 • chód niesymetryczny, 
 • oczopląs; 
 • brak adekwatnej reakcji na ból, 

lub

 • w  okresie przedszkolnym i szkolnym: 
 • ruchy mimowolne lub niezgrabność ruchowa, 
 • trudności z inicjowaniem ruchu; 
 • zatrzymanie rozwoju; 
 • nadmierna agresja i autoagresja; 
 • tiki o nagłym początku lub szybko nasilające się;
 • zaburzenia lękowe, 
 • pobudliwość, 
 • gwałtowne zmiany nastroju, 
 • drażliwość, 
 • trudności w koncentracji.

to warto skonsultować swoje obawy ze specjalistą. Niektóre objawy mogą niepokoić rodziców, jednak należy pamiętać, że niektóre z nich należą do tzw. normy rozwojowej, czy normy wiekowej i są związane z naturalnym procesem rozwoju dziecka (jak negatywizm u dwulatków).

Badanie neuropsychologiczne pozwoli na ocenę spostrzegania wzrokowego i słuchowego, czucia skórno-kinestetycznego, uwagi, czyli m.in. zdolności koncentracji, utrzymania i przełączania uwagi, pamięci i procesów uczenia się, funkcji wzrokowo-przestrzennych, mowy, myślenia, czytania i pisania, funkcji wykonawczych, poznania społecznego oraz  funkcjonowania emocjonalnego.

 

Jeśli podejrzewasz nieprawidłowości w rozwoju Twojego dziecka zgłoś się na konsultację

i zarejestruj dziecko pod numerem 793 533 003 lub poprzez e-mail: rejestracja@kontinuum.pl