Poradnia dla dzieci i młodzieży

Wiemy, że właściwa diagnostyka i wsparcie odgrywają nieocenioną rolę na każdym etapie rozwojowym dzieci i młodzieży. W naszym ośrodku oferujemy wczesną rehabilitację dzieci (w tym terapię SI), diagnozę i terapię neurorozwojową (m.in. spektrum autyzmu, ADHD), diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, psychoterapię. Ponadto opiekę lekarską: psychiatryczną, neurologiczną.

Diagnozy

Terapia młodzieży

Fizjoterapia niemowląt

Psychiatra dziecięcy

Diagnozy ADHD

Terapia integracji sensorycznej

Cennik

Konsultacje i diagnozy

Integracja sensoryczna SI

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Elżbieta Jakubczyk, mgr Agata Skirzyńska 

Diagnoza procesów integracji sensorycznej SI z opisem i omówieniem 3 spotkania x 50 min + opis 600 zł
Terapia integracji sensorycznej 50 minut 150 zł
Konsultacja integracji sensorycznej 50 minut 200 zł

 

 

Konsultacja psychologiczna

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech, dr Jagoda Sikora, mgr Justyna Kopic, mgr Michalina Huras-Łuczyńska, mgr Alicja Krupińska, dr Ida Szwed, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Małgorzata Halkiewicz, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Aleksandra Marczak, mgr Magdalena Berek-Zamorska

Konsultacja z rodzicami 50 min 190 – 240 zł

 

Konsultacja kolejna 50 min 170 – 240 zł
Diagnostyka spektrum autyzmu, badanie IQ, diagnostyka ADHD

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Joanna Kardasińska, mgr Anna Góralczyk-Haczek

Spotkanie konsultacyjne z rodzicami 90 min 290 zł
Konsultacja diagnostyczna dziecka z pedagogiem 90 min 280 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 60 min 240 zł
Spotkanie podsumowujące z rodzicami 60 min 240 zł
Konsultacja diagnostyczna dziecka z psychologiem 120 min 280 zł
Wydanie opinii 290 zł

 

 

Konsultacja psychiatryczna

 Zobacz więcej →

specjaliści: dr Joanna Sołtys

Konsultacja psychiatryczna (pierwsza) 60 minut 400 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna) 30 minut 280 zł

 

 

Konsultacja neurologiczna

 Zobacz więcej →

Konsultacja lekarska 30 min 300 zł

 

Wydanie zaświadczenia lekarskiego 100 zł
Wizyta receptowa (jedynie przy akceptacji lekarza specjalisty) 70 zł

 

 

Konsultacja fizjoterapeutyczna/osteopatyczna

Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Daniel Maliniecki, mgr Agata Skirzyńska

Konsultacja fizjoterapeutyczna 45-60 min 180 zł

 

 

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Michał Matuszak

Konsultacja osteopatyczna 45-60 min 180 zł

 

 

Diagnoza i terapia dzieci po przemocy psychicznej i fizycznej w tym przemocy seksualnej

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Alicja Krupińska

Konsultacja psychologiczna wstępna 55 min 240 zł
Kolejna konsultacja psychologiczna 55 min 240 zł
Terapia psychologiczna 55 min 240 zł

 

Diagnoza logopedyczna

 Zobacz więcej →

specjaliści: dr  Ida Szwed

Pierwsza konsultacja 55 minut 220 zł
Kolejne konsultacje 45 minut 180 zł

 

 

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, dyspraksja, zaburzenia mowy i języka)

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Joanna Kardasińska, mgr Anna Góralczyk-Haczek

Spotkanie konsultacyjne z rodzicami 90 minut 270 zł
Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem z pedagogiem 90 minut 260 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 60 minut 220 zł
Spotkanie podsumowujące z rodzicami 60 minut 220 zł
Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem z psychologiem 120 minut 260 zł
Wydanie opinii 270 zł

 

 

Konsultacje psychologiczne niemowląt (zaburzenia neurorozwojowej, problemy z karmieniem, snem, masturbacja dziecięca)

 Zobacz więcej →

Konsultacja psychologiczna z dzieckiem 50 minut 240 zł
Konsultacja diagnostyczna z rodzicami 50 minut 240 zł
Wydanie opinii 290 zł

 

 

Konsultacja psychoterapeutyczna

Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech, dr Jagoda Sikora, dr Ida Szwed, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Małgorzata Halkiewicz, mgr Mikołaj Dubiel, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Aneta Neffe, mgr Katarzyna Świeca

Konsultacja psychologiczna z rodzicami (pierwsza) 50 minut 190 – 240 zł
Konsultacja psychologiczna z dzieckiem 45 minut 170 – 220 zł

 

 

 

Diagnostyka niezgodności i dysforii płciowej u osób niepełnoletnich

 Zobacz więcej →

mgr Tomasz Jakubowski

Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem (pierwsza) 60 minut 260 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 50 minut 260 zł
Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem (pierwsza) w języku angielskim 60 minut 290 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem w języku angielskim 50 minut 290 zł
Konsultacja pierwsza 60 minut 240zł

 

 

Terapia mutyzmu, jąkania

 Zobacz więcej →

dr Ida Szwed

Konsultacja diagnostyczna z rodzicami 75 minut 280 zł
Konsultacja z dzieckiem 75 minut 280 zł

 

 

Konsultacja endokrynologiczna

   Zobacz więcej →

specjaliści: prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik

Pierwsza konsultacja endokrynologiczna osób transpłciowych 50 minut 800 zł
Wizyta kontrolna osób transpłciowych 15-20 minut 450 zł
Pierwsza konsultacja endokrynologiczna* 15-20 minut 450 zł
Wizyta kontrolna* 15-20 minut 450 zł

 

 

 

 

*nie wykonujemy badania USG

Diagnoza traumy (EMDR)

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Michalina Huras-Łuczyńska

Konsultacja z rodzicami (pierwsza) 50 minut 230 zł
Konsultacja (kolejna) 50 minut 210 zł

 

 

Diagnoza Psychosomatyczna

 Zobacz więcej →

specjaliści: dr Jagoda Sikora

Konsultacja psychologiczna z rodzicami (pierwsza) 50 minut 240 zł
Konsultacja z dzieckiem 45 minut 220 zł

 

 

 

 

Konsultacja psychodietetyka i dietetyka klinicznego

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Anna Sadowska-Boczarska

Pierwsza konsultacja 50 minut 240 zł
Kolejna konsultacja 50 minut 220 zł

 

 

 

Konsultacje dotyczące zaburzeń regulacji emocji

 Zobacz więcej →

specjaliści: dr Jagoda Sikora

Pierwsza psychologiczna z rodzicami (pierwsza) 55 minut 240 zł
Konsultacja psychologiczna z dzieckiem 45 minut 220 zł

 

 

 

Konsultacja seksuologiczna

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Piotr Strzelczyk, mgr Magdalena Berek-Zamorska

Konsultacja rodzicami (pierwsza) 50 min 240 zł
Konsultacja dzieckiem (kolejna) 45 minut 220 zł

 

 

Konsultacja seksuologiczna (lekarska)

 Zobacz więcej →

specjaliści: dr Michał Błachut

Konsultacja seksuologiczna lekarska (pierwsza) 50 min 470 zł
Konsultacja seksuologiczna lekarska (kolejna) 20 min 320 zł

 

 

Terapia indywidualna dzieci i młodzieży

Psychoterapia

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Aleksandra Paruzel-Czech, dr Jagoda Sikora, mgr Michalina Huras-Łuczyńska, dr Ida Szwed, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Małgorzata Halkiewicz, Mikołaj Dubiel, mgr Piotr Strzelczyk, mgr Aneta Neffe, mgr Katarzyna Świeca

Konsultacja psychologiczna z rodzicami (pierwsza) 50 minut 190 – 240 zł
Konsultacja psychologiczna z dzieckiem 45 minut 170 – 220 zł

 

 

 

Fizjoterapia

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Daniel Maliniecki, mgr Agata Skirzyńska

Konsultacja fizjoterapeutyczna 45-50 min 180 zł

 

 

Terapia niemowląt

 Zobacz więcej →

Konsultacja psychologiczna z dzieckiem 50 minu 240 zł
Kosnultacja diagnostycza z rodzicami 50 minu 240 zł
Wydanie opinii 290 zł

 

 

Terapia osób transpłciowych, niebinarnych, nieheteroseksualnych

 Zobacz więcej →

mgr Tomasz Jakubowski

Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem (pierwsza) 60 minut 240 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem 50 minut 240 zł
Konsultacja diagnostyczna z dzieckiem (pierwsza) w języku angielskim 60 minut 300 zł
Kolejna konsultacja diagnostyczna z dzieckiem w języku angielskim 50 minut 300 zł
Konsultacja pierwsza 60 minut 240zł

 

 

Arteterapia z elementami kreatywnej plastyki

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Alicja Michalik

Konsultacja z rodzicami przed rozpoczęciem zajęć 40-50 min 170 zł

 

Pierwsze i kolejne zajęcia indywidualne 60 min 170 zł
Sesja rodzinna  60 min 170 zł
Zajęcia grupowe (grupy 4-5 osobowe) 60 min 150 zł

 

 

Terapia ręki

 Zobacz więcej →

Konsultacja z rodzicami przed rozpoczęciem zajęć 40-50 min 170 zł

 

Pierwsze i kolejne zajęcia indywidualne 60 min 170 zł
Sesja rodzinna  60 min 170 zł
Zajęcia grupowe (grupy 4-5 osobowe) 60 min 150 zł

 

 

Terapia mutyzmu, jąkania

 Zobacz więcej →

specjaliści: dr Ida Szwed

Konsultacja diagnostyczna z rodzicami 75 minut 280 zł
Konsultacja z dzieckiem 75 minut 280 zł

 

 

Terapia logopedyczna

 Zobacz więcej →

specjaliści: dr Ida Szwed

Pierwsza konsultacja 55 minut 220 zł
Kolejne konsultacje 45 minut 180 zł

 

 

Integracja sensoryczna SI

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Elżbieta Jakubczyk, mgr Agata Skirzyńska

Diagnoza procesów integracji sensorycznej SI z opisem i omówieniem 3 spotkania x 50 min + opis 600 zł
Terapia integracji sensorycznej 30 minut 280 zł
Konsultacja integracji sensorycznej 50 minut 200 zł

 

 

Terapia EMDR - terapii traumy

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Michalina Huras-Łuczyńska

Konsultacja z rodzicami (pierwsza) 50 minut 230 zł
Konsultacja (kolejna) 50 minut 210 zł

 

 

Terapie grupowe

ARTE TUS

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Alicja Michalik, mgr Michalina Paruzel

Wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem 60 minut 220 zł
zajęcia 12 spotkań 90 minut 1220 zł

 

 

 

TUS

 Zobacz więcej →

specjaliści: mgr Alicja Michalik, mgr Michalina Paruzel

Wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem 60 min 200 zł
Zajęcia 12 spotkań 90 min 1200 zł

 

 

Warsztaty grupowe arteterapeutyczne dla młodzieży o niezgodności płciowej

 Zobacz więcej →

specjaliści: Anna Mikołajczyk, mgr Tomasz Jakubowski

Konsultacja poprzedzająca zajęcia 60 min 200 zł
Zajęcia 12 spotkań 90 min 1440 zł

 

 

Umów wizytę

 

Skontaktuj się z nami

Pomożemy dobrać dogodny termin, właściwy rodzaj wizyty oraz odpowiedniego specjalistę.

Zadzwoń: 793 533 003

lub skorzystaj z wygodnych zapisów online