dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski

Dr Łukasz Müldner-Nieckowski jest doktorem nauk medycznych, specjalistą psychiatrą i seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Jest Psychoanalitykiem Jungowskim (IM...
mgr Aleksandra Paruzel-Czech

mgr Aleksandra Paruzel-Czech

Aleksandra Paruzel-Czech jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła całościowy kurs psychoterapii Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala im. dr...
dr Jagoda Sikora

dr Jagoda Sikora

dr Jagoda Sikora jest psychologiem dziecięcym w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, ponadto posiada uprawnienia pedagogiczne (pozwalające na pracę w przedszkolu lub szkole)....

dr Ida Szwed

dr Ida Szwed jest doktorem psychologii, psychoterapeutą. Prowadzi diagnozę rozwojową małych dzieci do 7 r.ż., także terapia dzieci mutystycznych, jąkających się.
mgr Aneta Neffe

mgr Aneta Neffe

Aneta Neffe jest psychologiem dziecięcym, absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończyła 4,5 letnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego...